Rada Powiatu Słupeckiego podjęła uchwałę o powołaniu komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy.

W skład komisji weszło pięciu przedstawicieli organu tworzącego. Przewodniczącym i jednocześnie reprezentującym Radę Społeczną SP ZOZ został radny Bogdan Kukulski. Pozostali członkowie to:
Czesław Dykszak, wicestarosta powiatu słupeckiego, członkowie zarządu Andrzej Bernat i Aleksandra Kazuś-Wróblewska oraz radna Anna Czerniak.

Zadaniem komisji konkursowej będzie opracowanie i przyjęcie regulaminu konkursu, opracowanie projektu ogłoszenia o konkursie, rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur oraz wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szpitala.