Powiatowy Zarząd Dróg w Słupcy ogłosił przetarg na remont ul. Powidzkiej w Strzałkowie. Inwestycją objęty będzie ok. 1250-metrowy odcinek drogi powiatowej nr 3040P.
 
Przewidziany zakres robót obejmuje frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni, wyrównanie krawędzi jezdni, remont cząstkowy istniejącej nawierzchni, ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, regulacja lub wymiana studni wpustowych, wymiana nawierzchni z kostki brukowej, wymiana elementów ulic (krawężniki, obrzeża, oporniki), wymiana ścieku przykrawężnikowego, regulacja wysokościowa istniejących zjazdów, wykonanie ścinki oraz uzupełnie poboczy.
 
Oferty można składać do 19.09.2023 r. do godziny 9:00, tego samego dnia w siedzibie PZD w Słomczycach nastąpi ich otwarcie.
 
 
Fot. Michał Klotschke