Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej Słupca-Piotrowice, budowa chodnika w Hucie Łukomskiej (gmina Zagórów) i budowa chodnika w Kornatach (gmina Strzałkowo) – na te zadania Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki i Powiat Słupecki pozyskali dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – łącznie – niemal 4 miliony złotych.
 
Premier Mateusz Morawiecki ogłosił właśnie wyniki kolejnej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD), przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa na drogach lokalnych. Do samorządów w całej Polsce trafi ponad 1 miliard złotych!
 
Dofinansowanie na poziomie 80% kosztów zadania pozwoli na realizację trzech ważnych dla naszego powiatu zadań, które planowane są do rozpoczęcia jeszcze w 2023 roku.
 
Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3050P na odcinku Słupca – Piotrowice – kwota dofinansowania – 2 813 107,20 zł, wartość projektu ogółem – 3 516 384,00 zł.
 
Przebudowa drogi powiatowej nr 3071P – budowa chodnika w m. Kornaty – kwota dofinansowania – 497 036,78 zł, wartość projektu ogółem – 621 295,98 zł.
 
Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P – budowa chodnika w m. Huta Łukomska – kwota dofinansowania – 624 040,03, wartość projektu ogółem – 780 050,04 zł.
 
Jak mówi Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki: „Realizujemy kolejną złożoną kiedyś obietnicę, budujemy ścieżkę rowerową przy drodze powiatowej ze Słupcy do Piotrowic i dwa chodniki na terenie powiatu, poprawiając tym samym bezpieczeństwo wszystkich użytkowników naszych powiatowych dróg. Ścieżka do Piotrowic jest od lat wyczekiwana przez naszych mieszkańców. Realizujemy strategię poprawy naszej infrastruktury drogowej. Strategię, która od początku tej kadencji samorządu jest priorytetem dla naszych działań. Skutecznie zabiegamy o środki zewnętrzne, co przekłada się bezpośrednio na podwyższenie komfortu życia w naszej małej ojczyźnie”.