Marlena Sierszchulska od 16 sierpnia pełnić będzie obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Dziś (27.07.) w starostwie odbyło się spotkanie, podczas którego Zarząd Powiatu poznał kandydatkę na nową dyrektor, a w sierpniu powierzy jej pełnienie obowiązków związanych z zarządzaniem placówką.
 
Do tego czasu szpitalem kierował będzie dotychczasowy dyrektor Maciej Sobkowski, który rozstaje się z placówką na własną prośbę, motywując ją względami osobistymi.
 
Marlena Sierszchulska dotychczas związana była zawodowo z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, gdzie pełniła m.in. funkcję Dyrektora Departamentu Zdrowia, a także z-cy dyrektora Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego.
 
Ukończyła Politechnikę Poznańską i szereg studiów podyplomowych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Jest też absolwentką studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
 
Karierę zawodową rozpoczęła w 2001 roku w prywatnej firmie, następnie pracowała w Urzędzie Gminy Kleszczewo, by dwa lata później związać się z Urzędem Marszałkowskim, w którym pracowała do dziś przechodząc wszystkie szczeble kariery i awansu.
 
Marlena Sierszchulska ma 46 lat, jest mamą trójki dzieci.