Zarząd powiatu słupeckiego reprezentowany przez starostę Jacka Bartkowiaka i wicestarostę Czesława Dykszaka zawarł porozumienie ze stroną wojskową, dzięki któremu droga 3040P na odcinku Powidz – Niezgoda będzie mogła być użytkowana do 30 kwietnia br. Chodzi o tzw. „betonkę”, którą powiat przekazał w trwały zarząd Wojskowemu Zarządowi Infrastruktury. Decyzją Rady Powiatu na wrześniowej sesji nadzwyczajnej, droga miała być zamknięta dla ruchu publicznego od stycznia tego roku. Porozumienie z wojskiem pozwoli jednak na korzystanie z tej trasy jeszcze przez cztery miesiące, co jest bardzo dobrą wiadomością dla mieszkańców Powidza i okolic. Porozumienie zawarto w obecności wójta Gminy Powidz Jakuba Gwita oraz dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, Michała Klotschke.