Dziś (11.07.) oficjalnie dokonano uruchomienia trzech zmodernizowanych przejść dla pieszych, dzięki którym zwiększy się bezpieczeństwo ruchu pieszego w obszarze ich oddziaływania.
 
Nowoczesne przejścia powstały w Kotuni, Strzałkowie i Zagórowie w miejscach sąsiadujących ze szkołami, zapewniając, szczególnie dzieciom, bezpieczne dotarcie do placówek.
Inwestycje zostały zrealizowane dzięki dotacjom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 
Symbolicznego uruchomienia sygnalizacji dokonali przedstawiciele gmin, na terenie których realizowano zadania. W Zagórowie w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej nr 3092P przy ul. Kaliskiej sygnalizację przy przejściu dla pieszych uruchomił dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Michał Klotschke w obecności starosty Jacka Bartkowiaka, radnego powiatu i dyrektora zagórowskiej podstawówki Andrzeja Bernata, burmistrza Zagórowa Romana Kultermana i przedstawicieli firmy realizującej projekt.
W Koszutach w oddaniu przejścia do użytku uczestniczyli oprócz starosty, zastępca wójta gminy Słupca Cezary Przybylski, radna powiatu Aleksandra Kazuś-Wróblewska, radny powiatu Bogdan Kukulski oraz dyrektor SP Kotunia Jolanta Kamińska i przedstawiciele PZD Michał Klotschke i Krzysztof Gabriel.
W Strzałkowie gospodarzami wydarzenia był wójt Dariusz Grzywiński oraz przewodniczący Rady Gminy Tomasz Gałan.