W Starostwie Powiatowym w Słupcy rozstrzygnięto etap regionalny XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci zorganizowanego przez KRUS.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych: klasy 0-III, klasy IV-VIII i przebiegał pod hasłem:

„BEZPIECZNIE NA WSI MAMY – BO RYZYKO UPADKÓW ZNAMY”.

Zadaniem konkursowym było wykonanie w dowolnej technice dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym.

Patronat honorowy nad konkursem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a współorganizatorami byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym Konkursu została firma AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Do Placówki Terenowej KRUS w Słupcy wpłynęły prace z 11 szkół podstawowych, w sumie w konkursie wzięło udział 379 uczniów. W skład komisji konkursowej weszli: Anita Szykowana – Kierownik PT KRUS w Słupcy, Monika Mikołajczak – Instruktor plastyki MDK w Słupcy, Ewelina Czechowska-Malczewska – Kierownik ARiMR w Słupcy, Renata Cholewińska – Inspektor w Starostwie Powiatowym, Joanna Wolińska – Młodszy Aspirant KP Policji  w Słupcy oraz Iwony Czerniak – Kierownik biura WIR w Słupcy. 30 marca br. w sali herbowej starostwa komisja dokonała oceny prac z następujących szkół:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Słupcy

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama  Mickiewicza w Słupcy

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Strzałkowie

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wiktora Janika w Koszutach

Szkoła podstawowa im. Polskich Noblistów w Drążnej

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Janickiego w Cieninie Zabornym

Szkoła Podstawowa im. Ludwiki Jakubowicz w Ostrowitem

Szkoła Podstawowa im . Kornela Makuszyńskiego w Giewartowie

Szkoła Podstawowa im. Kampanii Powidzkiej 1918 r. w Powidzu

Szkoła Podstawowa im. Władysława Lorkiewicza w Orchowie

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Różannie

W I grupie wiekowej (klasy 0 – 3):

I miejsce Kosma Wiatrowski (SP Giewartów)

II miejsce Julia Pająk ( SP Giewartów)

III miejsce Błażej Nazaruk (SP Drążna)

Wyróżnienia:

Julia Budzińska (SP Drążna), Kinga Szygenda (SP Giewartów), Oskar Mietlicki ( SP Orchowo), Sebastian Sobczak (SP Ostrowite), Marcelina Kułakowska (SP Ostrowite), Mateusz Przybylski (SP Ostrowite), Igor Witowski (SP Drążna).

W II grupie wiekowej (klasy 4-8):

I miejsce Nazar Bosiaha (SP nr 1 Słupca)

II miejsce Nela Majchrzak ( SP Powidz)

III miejsce Kamila Kryszak (ZSP Orchowo)

Wyróżnienia:

Stanisław Furche (ZSP Orchowo), Tytus Wiatrowski (SP Giewartów), Michalina Ziarniak (ZSP Strzałkowo), Maja Kowalska (ZSP Strzałkowo), Wiktor Prokop (SP Cienin Zaborny), Katarzyna Kamińska (SP nr 1 Słupca)

Serdecznie gratulujemy laureatom i wyróżnionym uczniom oraz zachęcamy do udziału w następnych edycjach konkursu.