Chodnik prowadzący do Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie służy już uczniom i wszystkim odwiedzającym obydwie placówki. Na jego powstanie czekano ponad 20 lat.

O rozpoczęciu inwestycji informowaliśmy pod koniec maja bieżącego roku. Zadanie zrealizowane z inicjatywy członka Zarządu Powiatu Andrzeja Bernata sfinansowano z powiatowego budżetu, w którym zabezpieczono środki w wysokości 100 tys. zł. Okazało się, że koszt budowy planowanego odcinka wiodącego od drogi powiatowej przez wjazd, aż do budynku szkoły zamknął się w kwocie 48 462,00 zł brutto. Powstały w związku z tym duże oszczędności, które dyrektor zespołu szkół Małgorzata Iwanicka postanowiła przeznaczyć na rozszerzenie inwestycji i wybudowanie kolejnej części chodnika, od szkoły do drugiej bramy wejściowej. Po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu inwestycja została zrealizowana.

Obecnie kilkusetmetrowy chodnik umożliwia uczniom bezpieczne dojście do szkoły o czym przekonali się dziś (10.09.) wizytujący inwestycję: starosta Jacek Bartkowiak, burmistrz Zagórowa Roman Kulterman i członek Zarządu Powiatu Andrzej Bernat.