Bitwa regionów to konkurs ogólnopolski dla KGW polegający na dwóch etapach.
I etap eliminacyjny w OT KOWR w danym województwie, wyłaniający 3 najlepsze KGW z regionu. Polega na zgłoszeniu się KGW do dnia 20.07.2018r. do OT KOWR z recepturą potrawy konkursowej oraz przedstawieniem swoich osiągnięć na karcie zgłoszeniowej.

Komisja konkursowa wybiera najciekawsze 3 prace i zaprasza zwycięskie zespoły na finał. II etap polega na zaprezentowaniu się KGW podczas imprezy organizowanej w Bydgoszczy. KGW przygotowują regionalne dania główne i prezentują je przed profesjonalnym jury.

Bitwa regionów to świetna okazja do poznania kuchni i obyczajów różnych regionów Polski. To okazja do nawiązania wzajemnych relacji między społecznościami. Publiczność biorąca udział w wydarzeniu, będzie miała możliwość poznania tradycji i obyczajów kulinarnych swoich sąsiadów.

Impreza odbędzie się 9 września podczas dużej imprezy organizowanej przez Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku/k Bydgoszczy. „Jarmark Kujawski” – to festyn od lat wpisujący się w kalendarz imprez regionalnych i tradycyjnych.

Uczestnicy

KGW lub Stowarzyszenia czy Organizacje skupiające KGW. W konkursie mogą uczestniczyć zespoły składające się z 3 osób.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie Zespołu, do pierwszego etapu konkursu, który zostanie przeprowadzony przez Oddziały Terenowe KOWR (OT) z danego województwa, uczestniczącego w Konkursie. Każdy Zespół może zgłosić tylko jedno danie konkursowe. Przepis na danie konkursowe należy zamieścić na karcie zgłoszenia udziału w konkursie stanowiącej.

Cele

– promocja produktów tradycyjnych i regionalnych z całej Polski

– wsparcie lokalnych aktywności na rzecz promocji żywności regionalnej i tradycji kulinarnych,

– integracja lokalnych stowarzyszeń i społeczności województw,

– zachęcanie konsumentów do spożywania produktów wysokiej jakości i turystyki kulinarnej,

– budowanie wizerunku KOWR jako instytucji dbającej o tradycje kulinarne i jakość produktów.

Podczas wydarzenia istnieje możliwość sprzedaży produktów na stoiskach KGW.

Każde KGW uczestniczące w finale bitwy regionów otrzyma zwrot kosztów za zakupione produkty zużyte na potrzeby konkursu w wysokości 500 zł brutto. Organizator zapewnia transport KGW na finał.

Osoba odpowiedziana za przygotowanie wydarzenia:

województwo wielkopolskie – OT KOWR w Poznaniu Magdalena Seidler
tel. 668134533 magdalena.seidler@kowr.gov.pl

Regulamin konkursu Bitwa Regionów

Załączniki 1 2 regulaminu Bitwa Regionów