17 stycznia 2018 r. odbyło się kolejne, cotygodniowe posiedzenie władz powiatu, dyrekcji szpitala, inżyniera kontraktu oraz wykonawców rozbudowy słupeckiej lecznicy. Wśród poruszanych tematów znalazły się te dotyczące spraw bieżących inwestycji, organizacyjnych budowy, spraw projektowych oraz harmonogramu prac, które mimo zimowej scenerii idą zgodnie z założeniami. Środowe spotkanie było także doskonałą okazją do zaprezentowania Biura Budowy Szpitala, które jest praktycznie na ukończeniu.

Biuro działać będzie w budynku byłej administracji, który decyzją Zarządu Powiatu Słupeckiego został przekazany (na czas budowy) nieodpłatnie wykonawcom, w zamian za generalny remont pomieszczeń. Szpital dzięki temu zyska funkcjonalne, przestronne i estetyczne miejsce.

Już niebawem spotkania Rady Budowy Szpitala odbywać się będą właśnie w tej nowej sali, która będzie wyposażona także w sprzęt multimedialny. Dotychczasowe spotkania odbywały się w gabinecie dyrektora szpitala.