Projekt Wielkopolska Wiara – nabór wniosków

Oferenci w ramach Konkursu, składają Oferty wyłącznie a pomocą Generatora na formularzu według wzoru w generatorze z w/w strony internetowej (nie ma możliwości składania ofert przez system WITKAC)

Naboru wniosków kończy się w dniu 26.07.2021r o godzinie 12.00 Wszelkie informacje oraz formularz składania wniosków znajdują się na stronie https://pisop.org.pl/wielkopolska-wiara-2021

Po wypełnieniu całej Oferty w generatorze, jej weryfikacji oraz złożeniu (za pomocą przycisku „złóż ofertę” w Generatorze), system zapisuje Ofertę w bazie danych, a oferent otrzymuje możliwość jej wydrukowania. Złożona Oferta automatycznie otrzymuje numer, na który Oferent może się powoływać podczas całego procesu współpracy z Operatorem. 

Każdy Oferent, który wypełni i złoży ofertę w generatorze, otrzyma na adres e-mail, który podał przy logowaniu do Generatora, informację zawierającą potwierdzenie jej złożenia. W przypadku nie otrzymania takiej informacji w ciągu 5 dni od dnia złożenia Oferty, należy pilnie skontaktować się z Centrum PISOP. 

UWAGA! Od momentu złożenia Oferty do podpisania Umowy wymagana jest WYŁĄCZNIE WERSJA ELEKTRONICZNA! NA ETAPIE SKŁADANIA OFERTY NIE ZAŁĄCZA SIĘ ŻADNYCH ZAŁĄCZNIKÓW!   

Podrecznik-nt-tworzenia-projektow

Prezentacja-WW

Konkurs dla organizacji pozarządowych rozstrzygnięty

Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację zadań powiatu słupeckiego o charakterze pożytku publicznego w 2021 roku. Dziewięć podmiotów skorzysta z dofinansowania z budżetu powiatu.

Liczba organizacji pozarządowych ubiegających się o środki finansowe na działalność jest znacznie mniejsza niż w ubiegłym roku, kiedy Zarząd Powiatu odwołał konkurs z powodu rozwijającej się pandemii koronawirusa. Wówczas na realizację projektów wpłynęło 25 ofert. Do tegorocznego naboru zgłoszono 9 projektów, które realizowane będą przez 7 stowarzyszeń. Dwa z nich wystąpiły o środki na realizację dwóch zadań.

Ogłoszony przez Zarząd Powiatu konkurs, obejmował 8 obszarów, z których tylko na 4 złożone zostały wnioski. Są to: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo oraz działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Nie było zainteresowania działaniami na rzecz osób z niepełnosprawnościami, pomocy społecznej ani ochrony i promocji zdrowia. Środki zabezpieczone w budżecie powiatu przeznaczone na te cele pozostaną niewykorzystane, do czasu podjęcia kolejnych decyzji przez Zarząd, co nastąpi najpewniej w drugiej połowie roku. Łączna wysokość środków przyznanych w ramach tegorocznego konkursu wynosi 21 500 zł.

Największą dotację w kwocie 6 000 zł, otrzyma Słupecka Organizacja Turystyczna na wyznakowanie wybranych tras turystycznych w powiecie słupeckim. 5 000 zł przyznano Stowarzyszeniu „Z wiatrem i pod wiatr” na zadanie pod nazwą „WIATR W ŻAGLE”. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Trąbczynie otrzyma 2 500 zł na projekt „Cud miód”, a 2 000 zł Słupeckie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne na zapobieganie wyłączenia społecznego w wieku emerytalnym. 2 300 zł przyznano na drugi z projektów Słupeckiej Organizacji Turystycznej tj. organizację Wielkiego Konkursu Fotograficznego „Cztery pory roku”. 1 940 zł trafi do Koła Gospodyń Wiejskich w Kowalewie Opactwie na zadanie pn. „Ławeczka Czesława Maciejewskiego”. Mniejsze kwoty dofinansowania zasilą budżety Stowarzyszenia na Rzecz Społeczności Lokalnej „ANMAR” oraz Słupeckiego Forum Inicjatyw Samorządowych.

Załącznik:
Uchwała Zarządu Powiatu Słupeckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Słupeckiego w 2021 roku.

Tydzień seniora w Krajowej Administracji Skarbowej

Urząd Skarbowy w Słupcy  zaprasza wszystkich emerytów, którzy mają pytania lub wątpliwości związane z tegorocznym PIT-em, zapraszamy do skorzystania ze specjalnych infolinii dla seniorów uruchomionych w wielkopolskich urzędach skarbowych.

Eksperci będą dyżurować przy telefonach
od 15 do 19 marca w godzinach:
8.00 – 18.00 (pon.)
8.00 – 15.00 (wt.-pt.)

Numer telefonu: 063 274 39 60 (wewnętrzny 228)

Wspieraj seniora – informacja dla organizacji pozarządowych

Zachęcamy organizacje pozarządowe do zgłoszenia się do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniora, inicjatywy koordynowanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, której celem jest pomoc starszym i samotnym osobom w trudnych czasach pandemii.

Do udziału organizacji pozarządowych w Korpusie Wsparcia zachęca Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego i członek Rady NIW-CRSO Piotr Mazurek.

Co zrobić, by dołączyć do akcji jako organizacja?
Wystarczy wypełnić formularz: https://forms.gle/FbMirDy61idBNytZA

Minimalnym warunkiem dołączenia organizacji do Korpusu Wsparcia Seniorów jest:
– Promowanie akcji w kanałach informacyjnych (np. strona na Facebooku);
– Udział członków organizacji w Korpusie w charakterze wolontariusza.

Do akcji możesz dołączyć również jako wolontariusz. W jaki sposób?
Znajdź Partnera Korpusu Solidarności ze swojego regionu, skontaktuj się i razem wspierajcie seniorów;
– Wypełnij formularz zgłoszeniowy Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów i czekaj na kontakt lub zgłoś się do lokalnego ośrodka pomocy społecznej.

Formularz zgłoszeniowy dla wolontariuszy: https://cas.mrpips.gov.pl/wolontariusz/formularz

 

Czas zostać ratownikiem wodnym – WOPR Wielkopolska

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na kurs na stopnie ratownicze, który odbędzie się w styczniu 2021. Poniżej znajdziecie szczegóły, a po listę wszystkich kursów zapraszamy Was na stronę kursów.

Kurs na stopnie ratownicze w Poznaniu – styczeń 2021

Wkrótce odbędzie się kurs na stopnie ratownicze. W trakcie szkolenia będzie możliwość uzyskania następujących stopni:

  • Młodszy Ratownik WOPR (od 12 lat)
  • Ratownik WOPR (od 16 lat)
  • Ratownik wodny – MSW (od 17 lat)

Kiedy?

Spotkanie organizacyjne i pierwsze zajęcia:
 19 stycznia 2020 roku (wtorek) o godzinie 17:30 na basenie Posnania w Poznaniu
Kolejne kolejne zajęcia będą się odbywać co tydzień we wtorki w godzinach 19:00 – 20:30 na basenie Posnania w Poznaniu.

Ze względu na zamknięcie basenów, termin rozpoczęcia kursu może ulec zmianie.

Gdzie?

Spotkanie organizacyjne i zajęcia będą odbywać się na basenie Posnania – Słowiańska 78, 61-644 Poznań. Jeśli zaistnieje konieczność zmiany lokalizacji, kursanci zostaną o tym poinformowani przez instruktora.

 

więcej informacji:

Czas zostać ratownikiem wodnym – styczeń 2021

Promocja organizacji pozarządowych

Szanowni Państwo

chcemy zainspirować innych do zakładania organizacji pozarządowych a najlepszą metodą jest pokazanie dobrych praktyk organizacji już działających. Pochwalcie się działaniami swojej organizacji, opiszcie co udało Wam się zrealizować, inspirujecie innych do działania, napiszcie o swoich planach. Czekamy na Wasze artykuły ze zdjęciami lub bez do 31.12.2020r. Materiały zostaną zamieszczone na naszym facebooku oraz zaprezentowane w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Niech inni zobaczą Waszą pracę. Jeśli potrzebujesz więcej informacji napisz na adres ciwiskoninwisniowa@gmail.com.

 

(-) Anna Majer Kierownik CIWIS Konin

Szkolenie on-line dla organizacji pozarządowych

W ramach wsparcia prawnego online zapraszamy na webinar dotyczący niżej opisanych bloków tematycznych. Ilość miejsc ograniczona.

Link do zapisów: https://forms.gle/izdNq1NPueH649gw8

 

Bloki tematyczne:
1. Podpisywanie i składanie dokumentów (w tym finansowych) w formie elektronicznej
2. Ograniczenia w prowadzeniu działalności wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1.12.2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
3. Przetwarzanie danych osobowych w związku z RODO – praktyczne wskazówki i wyjaśnienia
W ramach poszczególnych bloków będzie możliwość zadawania pytań.

Organizator Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych w Koninie. Udział we wsparciu jest bezpłatny dla organizacji pozarządowych z powiatów: konińskiego, słupeckiego, gnieźnieńskiego, tureckiego, kolskiego, wrzesińskiego i miasta Konin. Kontakt ciwiswisniowakonin@gmail.com. Zadanie finansowane jest z środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Wsparcie prowadzić będzie Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Dauerman z Wrocławia.

 

Zapisy zamykamy w dniu 28.12.2020 o godzinie 8.00 lub po wyczerpaniu ilości miejsc. 

Osoby zakwalifikowane otrzymają informację z linkiem do webinaru w osobnej wiadomości w dniu 29.12.2020 o godzinie 10.00.

 

Zapraszamy

(-) Anna Majer kierownik CIWIS Konin

Konkurs Wielkopolska Otwarta na Wolontariat

Samorząd Województwa Wielkopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza

wolontariuszki i wolontariuszy działających w ramach organizacji pozarządowych, instytucji i innych podmiotów oraz osób prywatnych i grup nieformalnych,  które w roku 2020 realizują/zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego działania wolontariackie dla i na rzecz osób starszych, rodzin, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, osób z wysokiego ryzyka socjalnego, migrantów, instytucji, organizacji i innych, indywidualnie lub zespołowo, w tym w czasach pandemii.

Celem Konkursu jest Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie inicjatyw wolontariackich realizowanych/zrealizowanych przez wielkopolskie wolontariuszki i wolontariuszy w 2020 roku. Konkurs prowadzony jest na terenie Województwa Wielkopolskiego. Konkurs jest konkursem otwartym.

Termin składania ofert upływa z dniem 11 grudnia 2020 roku.

Wymogiem formalnym jest zgłoszenie inicjatywy wolontariackiej/wolontariuszki/ wolontariusza do Konkursu wraz z opisem (max. 1 000 słów) na Formularzu zgłoszeniowym w wersji edytowalnej (Word) wraz z podpisanym przez osobę uprawnioną skanem Formularza zgłoszeniowego.

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do  Organizatora Konkursu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na adres mailowy: konkurswolontariat@rops.poznan.pl do 11 grudnia 2020 roku, do godz. 23.59 z dopiskiem w tytule „Konkurs Wielkopolska Otwarta na Wolontariat_2020”

Szczegóły: https://rops.poznan.pl/wielkopolska-otwarta/wielkopolska-otwarta-na-wolontariat/

Wsparcie prawno-merytoryczne dla organizacji pozarządowych

W celu realizowania przez Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych w Koninie wsparcia prawno-merytorycznego zachęcamy Państwa do zgłaszania pytań, problemów w Państwa organizacji. Zebrany materiał pozwoli nam na przygotowanie wsparcia pod konkretne Państwa potrzeby. Im więcej otrzymamy informacji na temat danego problemu tym łatwiej będzie nam przygotować materiał i udzielić Państwu porady. Każde pytanie jest dla nas ważne. W jednym punkcie można wpisać kilka pytań. Kontakt do Państwa będzie wykorzystany do przesłania linku do zapisów na wsparcie online. Udział we wsparciu jest bezpłatny dla organizacji pozarządowych z powiatów: konińskiego, słupeckiego, gnieźnieńskiego, tureckiego, kolskiego, wrzesińskiego i miasta Konin. Termin nadsyłania pytań upływa w piątek 11.12.2020r. o godzinie 12.00 Link do formularza https://forms.gle/oi16MRBshGuuxSLR6

 

Informacja przekazana przez: Annę Majer – Kierownik CIWIS Konin.