Konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego w 2021 r.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego w 2021 r. przeznacza na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 1 000 000 złotych. O dotację może ubiegać się podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku położonego lub znajdującego się na obszarze województwa wielkopolskiego. Z budżetu Województwa Wielkopolskiego mogą być udzielane dotacje celowe na prace lub roboty przy zabytku dostępnym publicznie, posiadającym istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe.

szczegóły TUTAJ

Powiat Słupecki otrzyma 459 tys. zł dofinansowania na zakup sprzętu do edukacji zdalnej dla szkół kształcących zawodowo

Wniosek złożony przez Powiat Słupecki w projekcie – Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 – pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną, tym samym przyznane zostało dofinansowanie na zakup sprzętu do edukacji zdalnej dla szkół kształcących zawodowo w Powiecie Słupeckim. Wartość projektu – 540 000,00 zł; kwota dofinansowania – 459 000,00 zł.

Projekty wybrane do dofinansowania znajdziesz TUTAJ

Trwa proces rekrutacji w ramach projektu „Rozwój zawodowy uczniów w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy”

Projekt pn. „Rozwój zawodowy uczniów w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy” realizowanym jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

Zobacz więcej →

Powiat Słupecki podpisał umowę o dofinansowanie doposażanie bloku operacyjnego w SP ZOZ w Słupcy

22 września 2020 roku Powiat Słupecki podpisał umowę o dofinansowanie realizacji zadania w formie dotacji celowej z budżetu państwa pn. „Doposażenie w 2020 roku bloku operacyjnego oraz bloku porodowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w celu wzmocnienia koordynacji opieki zdrowotnej oraz podwyższenia jakości świadczeń” na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Upieki Zdrowotnej w Słupcy.

Zobacz więcej →