Powiat Słupecki pozyskał środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiat Słupecki pozyskał w roku bieżącym środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV.

Jednym z realizowanych w ramach Programu zadań był zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla funkcjonujących w powiecie słupeckim placówek wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Dzięki pozyskanym środkom finansowym PFRON zakupiono 5 bieżni elektrycznych i 1 rower elektromagnetyczny poziomy.

29 października 2021 r. nastąpiło oficjalne przekazanie bieżni elektrycznych dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Strzałkowie, Zagórowie i Skubarczewie, a także dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Michalinowie Oleśnickim i Babinie oraz rower rehabilitacyjny dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Słupcy.

Zakup sprzętu w całości sfinansowany został ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za ogólną kwotę 39 735,00 zł.

Konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie województwa wielkopolskiego w 2021 r.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego w 2021 r. przeznacza na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 1 000 000 złotych. O dotację może ubiegać się podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku położonego lub znajdującego się na obszarze województwa wielkopolskiego. Z budżetu Województwa Wielkopolskiego mogą być udzielane dotacje celowe na prace lub roboty przy zabytku dostępnym publicznie, posiadającym istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe.

szczegóły TUTAJ

Powiat Słupecki otrzyma 459 tys. zł dofinansowania na zakup sprzętu do edukacji zdalnej dla szkół kształcących zawodowo

Wniosek złożony przez Powiat Słupecki w projekcie – Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 – pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną, tym samym przyznane zostało dofinansowanie na zakup sprzętu do edukacji zdalnej dla szkół kształcących zawodowo w Powiecie Słupeckim. Wartość projektu – 540 000,00 zł; kwota dofinansowania – 459 000,00 zł.

Projekty wybrane do dofinansowania znajdziesz TUTAJ

Trwa proces rekrutacji w ramach projektu „Rozwój zawodowy uczniów w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy”

Projekt pn. „Rozwój zawodowy uczniów w Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy” realizowanym jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy.

Zobacz więcej →