X Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Słupcy

Działają w różnych obszarach, ale łączy ich jedno: niestrudzone zaangażowanie i pasja z jaką oddają się swoim zajęciom. Wieloletnia działalność została dostrzeżona, a Wawrzynki Słupeckie były okazją do uhonorowania osób, których zasługi dla miasta i powiatu trudno przecenić.

X Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych w Słupcy odbył się 7 sierpnia 2021 r. w ramach święta miasta Wawrzynek Słupeckich.  To muzyczne święto było okazją do uhonorowania mieszkańców naszego miasta i powiatu. 

Wieloletni członkowie Orkiestry Dętej OSP Słupca, na wniosek Zarządu Orkiestry i burmistrza m. Słupcy, Jan Głowacki oraz Henryk Błaszak zostali uhonorowani odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”, przyznawana przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Odznaczenie wręczyła doradca wojewody wielkopolskiego Mariola Rakiewicz. Odznakę “Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadaje się osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Festiwal Orkiestr Dętych w Słupcy współfinansowany jest także przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, i w tym roku gościliśmy Zofię Itman – radną Województwa Wielkopolskiego, która w imieniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego wyróżniła Jana Gorzkowskiego odznaką honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.

Gratulacje odznaczonym złożył starosta Jacek Bartkowiak, który był wnioskodawcą odznaki dla Jana Gorzkowskiego.

Podczas X Międzynarodowego festiwalu Orkiestr Dętych w Słupcy wystąpiła Lwówecka Orkiestra Dęta, Orkiestra Dęta ze Swarzędza, Orkiestra Dęta Zábřeh z Czech oraz Gospodarze Festiwalu – Orkiestra Dęta OSP w Słupcy.

 

 

Słupca – 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia o godz. 17.00 zatrzymaliśmy się na chwilę, zawyły syreny, pochyliliśmy głowy i oddaliśmy hołd wszystkim walczącym i poległym w Powstaniu Warszawskim. Powiat Słupecki reprezentował starosta Jacek Bartkowiak, kierownik Wydziału Oświaty i Promocji Anita Kubicka oraz Anita Szykowna kierownik słupeckiego oddziału KRUS.

1 sierpnia 2021 r., przy pamiątkowym obelisku spotkali się słupeccy harcerze i zuchy, strażacy z OSP Słupca, władze miasta i powiatu słupeckiego, przedstawiciele STSK (inicjatorzy powstania tego miejsca pamięci) oraz, z każdym rokiem coraz liczniej przybywający mieszkańcy naszego miasta.

Przy obelisku złożono wiązanki kwiatów i zaśpiewano wspólnie piosenki związane z Powstaniem – m.in. „Pałacyk Michla”, „Hej chłopcy, bagnet na broń”, czy “Warszawskie dzieci”.

Na zakończenie uformowano harcerski krąg, jako ostatni punkt spotkania. Braterska iskra przyjaźni puszczona w krąg trafiła zapewne do serca każdego z uczestników.

***

Od 2014 r. w Słupcy, przy Placu Bohaterów Warszawy (tzw. Mały Rynek), znajduje się obelisk upamiętniający mieszkańców naszego miasta (i z nim związanych) walczących w Powstaniu Warszawskim.

Na pamiątkowej tablicy widnieją następujące nazwiska: mjr Ludwik Gawrych „Gustaw”, ppłk Jan Szypowski „Leśnik”, kpt. Józef Kaczmarek „Rolicz”, kpr. Jan Kaluba, Stefan Korboński „Nowak”, strz. Jerzy Koszada  „Harcerz”, strz. Jerzy Młokosiewicz „Wolski”, Marian Morawski, Stefan Sękowski, Natalia Snaglewska, Regina Trębaczkiewicz „Joanna”, Helena Zalewska (Kluczyńska).

 

,,Z Biblioteką działamy Eko” – podsumowanie projektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Słupcy

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy pozyskała fundusze z programu Równać Szanse, koordynowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Dzieci i Młodzieży, a finansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, na kreatywne działanie słupeckiej młodzieży. Podsumowanie projektu miało miejsce 30 lipca 2021 r. i wziął w nim udział starosta słupecki Jacek Bartkowiak.

Głównym celem programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z małych miejscowości. Słupecka młodzież w ramach projektu ,,Z Biblioteką działamy Eko”, brała udział  w różnych warsztatach i akcjach. Zaprojektowała  plakaty i ulotki z własnym logo, które trafiły do różnych instytucji i szkół, spotkała się ze studentką grafiki Katarzyną Gątarczyk. Założyła profil na facebooku pod nazwą EKOsystem w potrzebie, na którym umieszcza relacje z swoich działań oraz informacje na temat ekologii. Wzięła udział w warsztatach z panią Beatą Godynią – Kapałką, rękodzielniczką i mydlarką, propagującą styl Eko i Zero Waste.

Młodzież uszyła worki ekologiczne, a także podjęła się, oczywiście pod okiem p. Beaty, produkcji mydeł i szamponów z naturalnych składników. W ramach projektu młodzież realizowała się również w praktycznych pracach grupowych: segregowała śmieci, sprzątała ogródki i preferowała zdrową żywność. Część grupy spróbowała swych sil w dziennikarstwie. Przeprowadziła wywiady nt. ekologii z panią Agnieszką Orchowską dyrektorem Szkoły  Podstawowej nr3 w Słupcy, burmistrzem Słupcy Michałem Pyrzykiem, starostą słupeckim Jackiem Bartkowiakiem oraz kierownikiem Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym Małgorzatą Modrzejewską. Dzięki spotkaniu z Panią Katarzyną Jasińską oraz Panem Pawłem Szablewskim dowiedzieli się m.in. jak pomagać pożytecznym owadom, które odgrywają bardzo ważną rolę w naszym życiu, jak i w życiu naszej planety.

Młodzież zawitała także do słupeckich przedszkoli, aby tam przekazać swoją zdobytą wiedzę o ekologii. Była też chwila na sprawdzenie się w roli ogrodników. W ramach Wawrzynkowej Gry Miejskiej wysiewała kwietną łąkę. Wraz z mieszkańcami Słupcy, pracownikami Urzędu Miasta oraz dzięki wsparciu fundacji Veolia wybudowała ule, które znajdują się na ul. Wygonowej. Był to kolejny krok, który przyczynił się do ratowania naszej planety oraz środowiska naturalnego.

Kolejnym punktem na mapie projektu był wyjazd edukacyjny do innej grypy projektowej. Młodzież spotkała się ze swoimi rówieśnikami z grupy Misja Apollo w Nowym Tomyślu. Była nauka, wymiana doświadczeń, warsztaty, zwiedzanie, ale też integracja. W tym wszystkim nie przeszkodził ulewny deszcz.

W piątek 16 lipca grupa projektowa zwiedzała Centrum Nauki Kopernik w Warszawie oraz Planetarium, natomiast 30 lipca podczas finału zaprezentowała zaproszonym gościom wyniki całej pracy podczas trwania półrocznego projektu.

info – Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Słupcy

 

Dotacja dla klasztoru w Lądzie

100 000 zł dotacji na kontynuację prac przy obrazie franciszkańskiego malarza z Poznania Adama Swacha pt. “Modlitwa cystersów – chór zakonny w opactwie Heisterbach” otrzymał Kościół Parafialny pw. NMP i św. Mikołaja w Lądzie.

Lądzki Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej nagrodzony w Konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”

2 grudnia 2020 r. rozstrzygnięty został Konkurs „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” oraz Konkurs „Nasz pomysł na ochronę środowiska” V edycja „Prośrodowiskowa kampania edukacyjna”, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W konkursie nagrodzony został  XV Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie.

Zobacz więcej →

Ludzie Kultury nagrodzeni statuetką KARIATYDY

Kultura to jedna z najważniejszych sfer życia społecznego, a ci, którzy kształtują przestrzeń kulturalną, inicjują i tworzą działania o charakterze artystycznym zostali szczególnie dostrzeżeni 8 października 2020 r. W gościnnych progach Konińskiego Domu Kultury odbyła się uroczystość z okazji Dnia Animatora Kultury, podczas której wręczone zostały statuetki KARIATYDY. W trzech kategoriach statuetką Kariatydy wyróżniono Ludzi Kultury ze Słupcy.

Zobacz więcej →