Komunikaty dotyczące otwartych konkursów ofert

Komunikat o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert:
http://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/zasoby/files/buiro_rady/Zarz%C4%85d%20Powiatu/uchwa%C5%82y%20Zarz%C4%85du/zp-463.pdf

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zadania z obszaru Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
http://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/zasoby/files/buiro_rady/Zarz%C4%85d%20Powiatu/uchwa%C5%82y%20Zarz%C4%85du/zp-465.pdf