Hotel Moran zaprasza

W najbliższy piątek, tj. 18 czerwca, w godzinach 12:00 – 16:00 w ramach najważniejszych, specjalistycznych zawodów wędkarskich w Polsce tj. „Szczupak CUP Moran 2021”, współorganizowanych przez Powiat Słupecki, odbędzie się konkurs kulinarny „Sielawa Moran Cup”, przeznaczony dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz swoisty piknik z KGW, podczas którego będzie można skosztować wyrobów/dań przygotowanych przez najlepsze Koła Gospodyń Wiejskich z rejonu Powiatu Słupeckiego oraz Miasta i Gminy Witkowo!

Zapraszamy wszystkich chętnych, chcących wziąć udział w pikniku do Hotelu Moran w Ostrowie!” Wstęp bezpłatny

Konkurs Wielkopolska Otwarta na Wolontariat

Samorząd Województwa Wielkopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza

wolontariuszki i wolontariuszy działających w ramach organizacji pozarządowych, instytucji i innych podmiotów oraz osób prywatnych i grup nieformalnych,  które w roku 2020 realizują/zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego działania wolontariackie dla i na rzecz osób starszych, rodzin, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, osób z wysokiego ryzyka socjalnego, migrantów, instytucji, organizacji i innych, indywidualnie lub zespołowo, w tym w czasach pandemii.

Celem Konkursu jest Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie inicjatyw wolontariackich realizowanych/zrealizowanych przez wielkopolskie wolontariuszki i wolontariuszy w 2020 roku. Konkurs prowadzony jest na terenie Województwa Wielkopolskiego. Konkurs jest konkursem otwartym.

Termin składania ofert upływa z dniem 11 grudnia 2020 roku.

Wymogiem formalnym jest zgłoszenie inicjatywy wolontariackiej/wolontariuszki/ wolontariusza do Konkursu wraz z opisem (max. 1 000 słów) na Formularzu zgłoszeniowym w wersji edytowalnej (Word) wraz z podpisanym przez osobę uprawnioną skanem Formularza zgłoszeniowego.

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do  Organizatora Konkursu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na adres mailowy: konkurswolontariat@rops.poznan.pl do 11 grudnia 2020 roku, do godz. 23.59 z dopiskiem w tytule „Konkurs Wielkopolska Otwarta na Wolontariat_2020”

Szczegóły: https://rops.poznan.pl/wielkopolska-otwarta/wielkopolska-otwarta-na-wolontariat/

Wsparcie prawno-merytoryczne dla organizacji pozarządowych

W celu realizowania przez Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych w Koninie wsparcia prawno-merytorycznego zachęcamy Państwa do zgłaszania pytań, problemów w Państwa organizacji. Zebrany materiał pozwoli nam na przygotowanie wsparcia pod konkretne Państwa potrzeby. Im więcej otrzymamy informacji na temat danego problemu tym łatwiej będzie nam przygotować materiał i udzielić Państwu porady. Każde pytanie jest dla nas ważne. W jednym punkcie można wpisać kilka pytań. Kontakt do Państwa będzie wykorzystany do przesłania linku do zapisów na wsparcie online. Udział we wsparciu jest bezpłatny dla organizacji pozarządowych z powiatów: konińskiego, słupeckiego, gnieźnieńskiego, tureckiego, kolskiego, wrzesińskiego i miasta Konin. Termin nadsyłania pytań upływa w piątek 11.12.2020r. o godzinie 12.00 Link do formularza https://forms.gle/oi16MRBshGuuxSLR6

 

Informacja przekazana przez: Annę Majer – Kierownik CIWIS Konin.

Konkurs Grantowy w ramach Programu “Równać Szanse 2020”

W tym roku Program Równać Szanse świętuje 20-lecie swojego istnienia. Dzięki tym dwóm dekadom zaangażowania na rzecz młodych ludzi udało się dotrzeć do każdego powiatu w Polsce, ale chcemy dalej wspólnie z lokalnymi organizacjami, instytucjami i samorządem zmieniać rzeczywistość i angażować się w rozwój młodzieży dając im szanse na dobry start w dorosłe życie.
Tegoroczna edycja Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2020” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności została ogłoszona 4 sierpnia, a wnioski można składać do 27 października 2020 r., do godziny 12.00.

O granty mogą ubiegać się organizacje ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców:

  • miejskie i gminne domy kultury,
  • powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,
  • organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów;
  • Ochotnicze Straże Pożarne,
  • nieformalne grupy dorosłych.

szczegóły TUTAJ

i TUTAJ

Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć dla OSP ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

Druhny i Druhowie

Szanowni Państwo

WFOŚiGW w Poznaniu ogłosił nabór  wniosków dla przedsięwzięć z zakresu doposażenia jednostek powołanych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i poważnych awarii.

Nabór dotyczy dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wnioski wraz załącznikami należy składać za pośrednictwem poczty lub w Biurze Podawczym WFOŚiGW w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A, 60-541 Poznań do dnia  09.07.2020 r. do godz. 15:00.

Wielkość planowanej pomocy oraz jednostki do dofinansowania zostaną zweryfikowane przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu, z uwzględnieniem najpilniejszych potrzeb jednostek w roku 2020.

Kwota alokacji do dofinansowania w formie dotacji wynosi 1 100 000,00 zł, są to łącznie środki NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Poznaniu. Składanie wniosków odbywa się poprzez generator.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.wfosgw.poznan.pl/programu-priorytetowego-ogolnopolskiego-programu-finansowania-sluzb-ratowniczych-w-2020-roku-czesc-2-dofinansowanie-zakupu-sprzetu-i-wyposazenia-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych/