Komunikaty dotyczące otwartych konkursów ofert

Komunikat o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert:
http://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/zasoby/files/buiro_rady/Zarz%C4%85d%20Powiatu/uchwa%C5%82y%20Zarz%C4%85du/zp-463.pdf

Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zadania z obszaru Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
http://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/zasoby/files/buiro_rady/Zarz%C4%85d%20Powiatu/uchwa%C5%82y%20Zarz%C4%85du/zp-465.pdf

Otwarty konkurs ofert ,,Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”

W ramach rocznego programu współpracy powiatu słupeckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Zarząd Powiatu Słupeckiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadań związanych z kulturą i tradycją.

Organizacje pozarządowe mogą składać aplikacje o granty do 31 sierpnia 2022 do godziny 15:00. Planowana wysokość środków finansowych – 5000 złotych. Uchwała zarządu powiatu, regulamin konkursu i wzory niezbędnych dokumentów znajdują się tutaj: uchwała – konkurs

Hotel Moran zaprasza

W najbliższy piątek, tj. 18 czerwca, w godzinach 12:00 – 16:00 w ramach najważniejszych, specjalistycznych zawodów wędkarskich w Polsce tj. „Szczupak CUP Moran 2021”, współorganizowanych przez Powiat Słupecki, odbędzie się konkurs kulinarny „Sielawa Moran Cup”, przeznaczony dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz swoisty piknik z KGW, podczas którego będzie można skosztować wyrobów/dań przygotowanych przez najlepsze Koła Gospodyń Wiejskich z rejonu Powiatu Słupeckiego oraz Miasta i Gminy Witkowo!

Zapraszamy wszystkich chętnych, chcących wziąć udział w pikniku do Hotelu Moran w Ostrowie!” Wstęp bezpłatny

Konkurs Wielkopolska Otwarta na Wolontariat

Samorząd Województwa Wielkopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza

wolontariuszki i wolontariuszy działających w ramach organizacji pozarządowych, instytucji i innych podmiotów oraz osób prywatnych i grup nieformalnych,  które w roku 2020 realizują/zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego działania wolontariackie dla i na rzecz osób starszych, rodzin, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, osób z wysokiego ryzyka socjalnego, migrantów, instytucji, organizacji i innych, indywidualnie lub zespołowo, w tym w czasach pandemii.

Celem Konkursu jest Celem Konkursu jest nagrodzenie/wyróżnienie inicjatyw wolontariackich realizowanych/zrealizowanych przez wielkopolskie wolontariuszki i wolontariuszy w 2020 roku. Konkurs prowadzony jest na terenie Województwa Wielkopolskiego. Konkurs jest konkursem otwartym.

Termin składania ofert upływa z dniem 11 grudnia 2020 roku.

Wymogiem formalnym jest zgłoszenie inicjatywy wolontariackiej/wolontariuszki/ wolontariusza do Konkursu wraz z opisem (max. 1 000 słów) na Formularzu zgłoszeniowym w wersji edytowalnej (Word) wraz z podpisanym przez osobę uprawnioną skanem Formularza zgłoszeniowego.

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do  Organizatora Konkursu – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu na adres mailowy: konkurswolontariat@rops.poznan.pl do 11 grudnia 2020 roku, do godz. 23.59 z dopiskiem w tytule „Konkurs Wielkopolska Otwarta na Wolontariat_2020”

Szczegóły: https://rops.poznan.pl/wielkopolska-otwarta/wielkopolska-otwarta-na-wolontariat/

Wsparcie prawno-merytoryczne dla organizacji pozarządowych

W celu realizowania przez Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych w Koninie wsparcia prawno-merytorycznego zachęcamy Państwa do zgłaszania pytań, problemów w Państwa organizacji. Zebrany materiał pozwoli nam na przygotowanie wsparcia pod konkretne Państwa potrzeby. Im więcej otrzymamy informacji na temat danego problemu tym łatwiej będzie nam przygotować materiał i udzielić Państwu porady. Każde pytanie jest dla nas ważne. W jednym punkcie można wpisać kilka pytań. Kontakt do Państwa będzie wykorzystany do przesłania linku do zapisów na wsparcie online. Udział we wsparciu jest bezpłatny dla organizacji pozarządowych z powiatów: konińskiego, słupeckiego, gnieźnieńskiego, tureckiego, kolskiego, wrzesińskiego i miasta Konin. Termin nadsyłania pytań upływa w piątek 11.12.2020r. o godzinie 12.00 Link do formularza https://forms.gle/oi16MRBshGuuxSLR6

 

Informacja przekazana przez: Annę Majer – Kierownik CIWIS Konin.