REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA – wolne miejsca w szkołach powiatu słupeckiego

Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych

Od 26 lipca br. rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca dla uczniów, którzy nie zostali przyjęci do szkół. Rekrutacja prowadzona jest w systemie elektronicznym: https://nabor.pcss.pl/slupca

Załączamy wykaz szkół, które dysponują wolnymi miejscami.

Jeśli będzie taka potrzeba, zostanie utworzony oddział dodatkowy, uwzględniający możliwości szkół oraz zainteresowanie uczniów spełniających wymagania określone na etapie rekrutacji.

Rekrutacja odbywa się zgodnie z harmonogramem określonym w Zarządzeniu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

    25 lipca 2019 r.

 godz.13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych do szkół.

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające

Od 26 lipca 2019 r. 

do 30 lipca 2019 r.

do godz.15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.
21 sierpnia 2019 r. 

godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Od 21 sierpnia 2019 r.             do 23 sierpnia 2019 r. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.
Od 21 sierpnia 2019 r. 

do 29 sierpnia 2019 r.                od godz. 13.00

 

 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego   o braku  przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E.
30 sierpnia  2019 r.

godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych do szkół.

Uwaga!

*Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych prowadzone jest odrębnie dla absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych.

Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (ELEKTRONICZNA) DO SZKÓŁ 2019

wolne miejsca w szkołach i oddziałach Powiatu Słupeckiego

dla absolwentów gimnazjów

Szkoła/oddział

Liczba miejsc

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy, 62- 400 Słupca, Plac Szkolny 1
klasa politechniczna 1A.2 2
medyczno- przyrodnicza 1
humanistyczna 2
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy, 62-400 Słupca, ul. Powstańców Wlkp. 22
Technikum Nr 1  
technik ekonomista 3
technik reklamy 2
technik logistyk 2
 Centrum  Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, 62-420 Strzałkowo, ul. Górna 12
Technikum  
technik architektury krajobrazu 5
technik mechanizacji rolnictwa 2
 Zespół Szkół Zawodowych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, 62-400 Słupca, ul. Kopernika 11A
Technikum Nr 2  
technik elektryk 1
technik mechatronik 4
Branżowa Szkoła I stopnia  
kierowca mechanik 4
wielozawodowa 18
elektromechanik pojazdów samochodowych 3
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie, 62-410 Zagórów, ul. Pyzderska 75
Liceum ogólnokształcące  
profil ścisły 5
Branżowa Szkoła I stopnia  
rolnicza 2

 WOLNE MIEJSCA W SZKOŁACH DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW- POWIAT SŁUPECKI

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (ELEKTRONICZNA) DO SZKÓŁ 2019

Wolne miejsca w szkołach i oddziałach Powiatu Słupeckiego

Dla absolwentów szkół podstawowych

Szkoła/oddział

Liczba miejsc

 Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy, 62-400 Słupca, Plac Szkolny 1
klasa politechniczna 1A.1 2
medyczno- przyrodnicza 2
humanistyczna 3
 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy, 62-400 Słupca,                                  ul. Powstańców Wlkp. 22
Technikum Nr1  
technik spedytor (klasa policyjna) 2
technik reklamy 4
technik żywienia i usług gastronomicznych 6
 Centrum  Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, 62-420 Strzałkowo, ul. Górna 12
Technikum  
technik architektury krajobrazu 7
technik mechanizacji rolnictwa 2
 Zespół Szkół Zawodowych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, 62-400 Słupca, ul. Kopernika 11A
Technikum Nr 2  
technik elektryk 2
technik mechatronik 1
technik informatyk 3
technik pojazdów samochodowych 5
Branżowa Szkoła I stopnia  
kierowca mechanik 4
wielozawodowa 4
elektromechanik pojazdów samochodowych 2
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie, ul. Pyzderska 75, 62-410 Zagórów
Liceum ogólnokształcące  
profil ścisły 3
Branżowa Szkoła I stopnia  
wielozawodowa 4
rolnicza 1

 

 WOLNE MIEJSCA W SZKOŁACH DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH – POWIAT SŁUPECKI

Rekrutacja 2019/2020 – miejsc w szkołach nie zabraknie

Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020. Nabór podstawowy zakończy się 25 lipca, a do 30 sierpnia będzie trwał nabór uzupełniający.    Jak zapewnia Jacek Bartkowiak- Starosta Słupecki, miejsca dla uczniów w szkołach nie zabraknie, a nawet większość uczniów będzie mogła cieszyć się nauką w szkole pierwszego wyboru. Rekrutacja jest prowadzona odrębnie dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów.

Zobacz więcej →

WAŻNE DATY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

   WAŻNE DATY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY  2019/2020 w POWIECIE SŁUPECKIM

https://nabor.pcss.pl/slupca/

rekrutacja elektroniczna

13 maja 2019 r.

do 31 maja 2019 r.

do godz.15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej*  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.
Od 14 czerwca 2019 r.  

do 19 czerwca 2019 r.

do godz. 15.00

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/ lub zmiany kolejności wybranych szkół.
 

Od 21 czerwca 2019 r. 

do 25 czerwca 2019 r.

do godz.15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie  o  wynikach egzaminu zewnętrznego.
16 lipca 2019 r.

godz.10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych.
Od 16 lipca 2019 r.

do 18 lipca 2019 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.
Od 16 lipca 2019 r.

do 24 lipca 2019 r.

do godz.13.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone  w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego   o braku  przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii  C lub C+E.
 25 lipca 2019 r.

 godz.13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.
Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające
 

 Od 26 lipca 2019 r.   

do 30 lipca 2019 r.

 do godz.15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.
21 sierpnia 2019 r. 

godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Od 21 sierpnia 2019 r.  

do 23 sierpnia 2019 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.
od 21 sierpnia 2019 r.  

do 29 sierpnia 2019 r.   

od godz. 13.00

 

 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone  w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego   o braku  przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E.
30 sierpnia  2019 r.

godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych do szkół.

Uwaga!

*Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych prowadzone jest odrębnie dla absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych.

Absolwenci gimnazjum składają dokumenty do: Absolwenci szkół podstawowych składają dokumenty do:
 –  dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego (należy rozumieć klasy dotychczasowego trzyletniego LO prowadzone  w pięcioletnim LO) – czteroletniego liceum ogólnokształcącego
– dotychczasowego czteroletniego technikum (należy rozumieć klasy dotychczasowego czteroletniego T prowadzone w pięcioletnim T) – pięcioletniego technikum
– trzyletniej branżowej szkoły I stopnia – trzyletniej branżowej szkoły I stopnia

Powyższy harmonogram rekrutacji przygotowano w oparciu o Zarządzenie  NR 110.1.4.2019 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020… http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2019/01/harmonogram-rekrutacji-do-liceow-ogolnoksztalcacych-technikow-klas-wstepnych-szkol-branzowych-i-stopnia-szkol-policealnych-i-szkol-dla-doroslych-rok-szkolny-20192020/

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 gotowa!

Każdy uczeń klasy III gimnazjum oraz każdy uczeń ósmej klasy szkoły podstawowej otrzyma przygotowaną przez powiat słupecki ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020.

Również każdemu uczniowi przekazana zostanie informacja o elektronicznej rekrutacji do szkół powiatu słupeckiego.

Zachęcamy do zapoznania się z ulotką informacyjną!

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

 

W 2019 r. o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone odrębnie, co oznacza, że nie będą oni rywalizowali o te same miejsca w szkołach. Będą ubiegać się o miejsca przewidziane tylko dla absolwenta konkretnej szkoły.

W roku szkolnym 2019/2020 naukę w 3-letnim liceum rozpocznie ostatni rocznik gimnazjalistów, a w 4-letnim liceum pierwsi absolwenci 8- klasowej szkoły podstawowej. Każda z tych grup uczniów przystąpi do egzaminu maturalnego po 12 latach nauki (6+3+3 lub 8+4). Uczniowie ci nie będą także rywalizować w rekrutacji na studia.

Liceum ogólnokształcące

  • Dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące z dniem 1 września 2019 r. stanie się czteroletnim liceum ogólnokształcącym;
  • 1 września 2020 r. rozpocznie się stopniowe wygaszanie trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzone już postępowanie rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego;
  • Do czasu ukończenia cyklu kształcenia, czyli do dnia 31 sierpnia 2022 r.; w oddziałach dotychczasowego trzyletniego liceum uczyć się będą ostatni absolwenci wygaszonego gimnazjum;
  • W latach szkolnych 2019/2020–2021/2022 w czteroletnim liceum ogólnokształcącym będą prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

Technikum

  • Dotychczasowe 4-letnie technikum od 1 września 2019 r. stanie się pięcioletnim
  • Do roku 2019/2020 prowadzona będzie rekrutacja do dotychczasowego czteroletniego technikum (dla absolwentów gimnazjum), natomiast na rok szkolny 2019/2020 i późniejsze lata rekrutacja będzie prowadzona do pięcioletniego technikum (dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej). Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych czteroletniego technikum, co oznacza, że z dniem 1 września 2020 r. nastąpi likwidacja klasy pierwszej czteroletniego technikum, a w następnych latach kolejnych klas.

Branżowa szkoła I stopnia

  • Na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniej branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, od roku szkolnego 2019/2020 przeprowadzana będzie rekrutacja absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

Branżowa szkoła II stopnia

  • Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r., w związku z tym, utworzenie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 r., a pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021.

Wprowadzenie 2-letniej branżowej szkoły II stopnia zapewni drożność kształcenia zawodowego w systemie szkolnym. Szkoła ta umożliwi absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację kształcenia w systemie szkolnym. Oznacza to, że możliwe będzie uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika oraz otrzymanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych.

Szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Słupecki są przygotowane na przyjęcie absolwentów gimnazjów oraz szkół podstawowych. Oferta edukacyjna zostanie wkrótce zamieszczona.

 

Więcej informacji związanych z rekrutacją uczniów:

http://ko.poznan.pl/reforma/aktualnosci_reforma/2018/09/informacje-men-dla-absolwentow-dotychczasowego-gimnazjum-i-absolwentow-osmioletniej-szkoly-podstawowej-rok-szkolny-20192020/

 

 

Ważne daty rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 w powiecie słupeckim

Do 15 marca 2019 r.

 do godz. 15.00

Opublikowanie internetowego informatora o szkołach ponadpodstawowych.
13 maja 2019 r.                    

do 31 maja 2019 r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej*  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.
Od 14 czerwca 2019 r. 

do 19 czerwca 2019 r.

do godz. 15.00

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/ lub zmiany kolejności wybranych szkół.
 

Od 21 czerwca 2019 r.

do 25 czerwca 2019 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie  o  wynikach egzaminu zewnętrznego.
16 lipca 2019 r.

godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych.
Od 16 lipca 2019 r. 

do 18 lipca 2019 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.
Od 16 lipca 2019 r.

do 24 lipca 2019 r.

do godz. 13.00

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone  w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego   o braku  przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E.
 25 lipca 2019 r.

 godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych do szkół.
Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające
 

Od 26 lipca 2019 r.

do 30 lipca 2019 r.

do godz. 15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym.
21 sierpnia 2019 r. 

godz. 10.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Od 21 sierpnia 2019 r.

do 23 sierpnia 2019 r.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie.
od 21 sierpnia 2019 r.  

do 29 sierpnia 2019 r.

od godz. 13.00

 

 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały złożone  w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego   o braku  przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E.
30 sierpnia  2019 r.

godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

Uwaga!

*Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych prowadzone jest odrębnie dla absolwentów gimnazjum i szkół podstawowych.

Absolwenci gimnazjum składają dokumenty do: Absolwenci szkół podstawowych składają dokumenty do:
 –  dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego (należy rozumieć klasy dotychczasowego trzyletniego LO prowadzone  w czteroletnim LO) – czteroletniego liceum ogólnokształcącego
– dotychczasowego czteroletniego technikum (należy rozumieć klasy dotychczasowego czteroletniego T prowadzone w pięcioletnim T) – pięcioletniego technikum
– trzyletniej branżowej szkoły I stopnia – trzyletniej branżowej szkoły I stopnia

Powyższy harmonogram rekrutacji przygotowano w oparciu o Zarządzenie  NR 110.1.4.2019 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020… http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2019/01/harmonogram-rekrutacji-do-liceow-ogolnoksztalcacych-technikow-klas-wstepnych-szkol-branzowych-i-stopnia-szkol-policealnych-i-szkol-dla-doroslych-rok-szkolny-20192020/