Pierwsze dziecko urodzone w nowym roku

1 stycznia 2022 roku o godz. 1.12 przyszła na świat Kornelia Sroczyńska, córka Honoraty i Damiana – mieszkańców Ksawerowa w gm. Pyzdry /powiat wrzesiński/. Kornelka to pierwsze dziecko urodzone w powiecie słupeckim w nowym roku.

Z uwagi na sytuację pandemiczną starosta Jacek Bartkowiak przekazał upominek dla maleństwa i kwiaty dla mamy na ręce dyrektora SP ZOZ w Słupcy Macieja Sobkowskiego.

Kornelia urodziła się zdrowa o wadze 2700 g i 54 cm długości. Mama i dziecko czują się dobrze.

„Dla całej Waszej rodziny serdeczne gratulacje z okazji pojawienia się na świecie nowej istoty. Życzę, abyście w nowym składzie stanowili zawsze szczęśliwą i zgodną rodzinę. Niech Kornelia rozwija się w zdrowiu! Niech przynosi Wam radość! Niech życie będzie dla Maleństwa łaskawe i opatrzność mu sprzyja!” – napisał w liście gratulacyjnym starosta Jacek Bartkowiak.

Raz jeszcze ogromne gratulacje dla Pierwszego Dziecka urodzonego w powiecie słupeckim w roku 2022!

 

ARiMR zaprasza strażaków i ratowników medycznych do udziału w konkursie pt. „Akcja Reanimacja i Moc Ratowania”

        

Organizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Konkurs pt. „Akcja Reanimacja i Moc Ratowania” kierowany jest do ratowników z Zespołów Ratownictwa Medycznego (dalej: ZRM) i strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej (dalej: OSP) z obszarów wiejskich.

Jego efektem ma być nagranie filmowe z instruktażem udzielania pierwszej pomocy, czyli czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu bądź nagłego ataku choroby, których zadaniem jest ochrona życia lub zdrowia poszkodowanego, oraz zminimalizowanie niekorzystnych następstw, zanim udzielona zostanie specjalistyczna pomoc medyczna.

11 września 2021 roku tj. w Światowym Dniu Pierwszej Pomocy ogłosimy wyniki Konkursu i uhonorujemy drobnymi upominkami wszystkich przedstawicieli ZRM i OSP biorących udział w  Konkursie a zwycięzców nagrodami (tj. za zajęcie I, II i III miejsca).

Najlepszy filmik zostanie opublikowany na stronie i w mediach społecznościowych ARiMR.

ZAŁOŻENIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa od dnia 9 lipca 2021 r. do dnia 20 sierpnia 2021 r.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba filmująca posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca ratownikiem medycznym (ZRM), bądź strażakiem (OSP) z obszaru wiejskiego – z wyjątkiem pracowników ARiMR oraz osób będących członkami ich najbliższych rodzin (tj. mąż, żona, dzieci, rodzice), w tym także osób pozostających z ARiMR w stosunku cywilnoprawnym.
 3. Każdy z Uczestników Konkursu – autor filmiku może nadesłać maksymalnie 1 pracę (filmik). Z każdego ZRM i OSP może zostać wytypowany tylko jeden autor i może być wysłana tylko jedna praca. W przypadku nadesłania kilku prac zgłoszenie zostanie odrzucone;
 4. Technika wykonania prac jest dowolna (np. kamera cyfrowa, smartfon).
 5. Szczegółowe warunki oraz zasady konkursu są określone w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie www.arimr.gov.pl.

WARUNKI KONKURSU

 1. Uczestnicy nadsyłają maksymalnie 1 filmik, wykonany samodzielnie, w którym mogą brać udział inni ratownicy medyczni bądź strażacy reprezentujący dany oddział ZRM lub OSP z obszaru wiejskiego, jako tzw. osoby trzecie (np. odgrywając rolę poszkodowanego/ reanimującego). Z jednego ZRM lub OSP może zostać wysłany tylko 1 filmik.
 2. Filmiki należy przesłać do dnia 20 sierpnia 2021 roku, na adres mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl w tytule wiadomości pisząc: Konkurs filmowy pt. „Akcja Reanimacja i Moc Ratowania”.
 3. Filmiki powinny być zapisane w formacie MP4.
 4. Filmikowi powinien towarzyszyć opis zawierający: tytuł filmu, datę oraz miejsce jego wykonania, dane personalne Uczestnika Konkursu – autora filmiku. Do przesyłki z filmem należy dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz czytelnie podpisane oświadczenia (Załącznik nr 1.1; Załącznik nr 1.2). W formularzu zgłoszeniowym należy podać dane Uczestnika Konkursu takie jak: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe w postaci: adresu do korespondencji, numeru telefonu i adresu e-mail., oraz wskazać Zespół Ratownictwa Medycznego lub oddział Ochotniczej Straży Pożarnej, który reprezentuje Uczestnik Konkursu. Formularz zgłoszeniowy i oświadczenia muszą być czytelnie wypełnione i podpisane (skany dokumentów własnoręcznie podpisanych lub dokumenty opatrzone podpisem elektronicznym).
 5. W ramach przystąpienia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:
 • posiada pełnię praw autorskich osobistych i majątkowych do zamieszczonego przez niego utworu filmowego (filmiku) określanego terminem „pracy konkursowej”;
 • zgłoszona do Konkursu praca konkursowa nie narusza żadnych praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych podmiotów;
 • posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono w pracy konkursowej do wykorzystania tego wizerunku na potrzeby konkursu, jak i do wykorzystania tego wizerunku przez Organizatora w ramach prowadzonych działań o charakterze informacyjno-promocyjnym, w szczególności w publikacjach i publicznych prezentacjach oraz umieszczaniu na stronach internetowych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych;
 • nieodpłatnie przenosi na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac konkursowych na polach eksploatacji wskazanych w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 1.2 do Regulaminu Konkursu, w tym w szczególności: korzystanie oraz przetwarzanie przez Organizatora prac konkursowych w ramach prowadzonych działań informacyjno-promocyjnych, w tym publikowanie na stronie internetowej Organizatora na Facebooku i YouTube oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych ARiMR, podczas publicznych prezentacji, na targach, wystawach i innych imprezach o charakterze niekomercyjnym organizowanych przez ARiMR, dotyczących realizacji przez ARiMR zadań określonych przepisami prawa, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 1. Nadesłanie prac na adres e-mailowy: konkursARiMR@arimr.gov.pl (w tytule wiadomości pisząc: Konkurs filmowy pt. „Akcja Reanimacja i Moc Ratowania”) wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i pozostałymi ww. dokumentami oznacza, że Uczestnik Konkursu zapoznał się i akceptuje Regulamin Konkursu.

JURY

Prace konkursowe (filmiki) będą oceniane przez czteroosobowe jury składające się z pracowników Biura Prasowego ARiMR. Pracom jury będzie przewodniczył/a Zastępca Dyrektora Biura Prasowego.

KRYTERIA OCENY NADESŁANYCH PRAC

Filmiki oceniane będą pod względem:

 • jakości i estetyki,
 • siły przekazu/kreatywności,
 • związku z przesłaniem zawartym w nazwach: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Światowy Dzień Pierwszej Pomocy.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości 11 września 2021 r. na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl

Nagrodzone prace konkursowe (filmiki) zostaną umieszczone na stronie ARiMR wraz z informacją, kto jest ich autorem.

NAGRODY

W dniu 11 września br., czyli w Światowym Dniu Pierwszej Pomocy, ogłosimy wyniki Konkursu i uhonorujemy wszystkich drobnymi upominkami, a Laureatów I, II i III miejsca nagrodami rzeczowymi (fantomami i certyfikowanymi torbami medycznymi).

Dodatkowym elementem promującym i honorującym autorów będzie fakt, że prace konkursowe (filmiki) zwycięzców oraz wyróżnionych mogą zostać opublikowanie na stronie internetowej Organizatora na Facebooku i YouTube, oraz w materiałach promocyjnych i informacyjnych ARiMR, podczas publicznych prezentacji, na targach, wystawach i innych imprezach o charakterze niekomercyjnym organizowanych przez ARiMR.

szczegóły TUTAJ

 

Powidz – 29-31 lipca 2021 r. – Mobilny Punkt Szczepień

INFORMACJA W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19 w POWIDZU

Szanowni Państwo,

Informuję, że w Powidzu  w  dniach 29-31 lipca 2021 r.  (czwartek – sobota) będzie dostępny Mobilny Punkt Szczepień.

Lokalizacja: Kompleks boisk sportowych „Orlik” w Powidzu, w godzinach od 10:00 do 18:00 (wejście od ul. Bilskiego lub promenady).

Szczepienie przeprowadzone zostanie jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson, dla osób powyżej 18 roku życia.

Zaszczepić  się można  bez wcześniejszej rejestracji, wystarczy tylko dowód osobisty i wypełniona ankieta, która dostępna będzie w punkcie szczepień. Ankietę można wcześniej pobrać w Urzędzie Gminy Powidz, Bibliotece Publicznej w Powidzu i ze strony internetowej http://powidz.pl/

Osoby, które  będą miały problem z dotarciem do punktu,  mogą zgłosić  na gminną infolinię swoje zapotrzebowanie na wykonanie przewozu do punktu szczepień. Transport ten będzie bezpłatny.

Gminna Infolinia w sprawie szczepień: 63 2776 272 (wew.15 lub 20), 722 323 370.

Realizacja szczepień w Powidzu będzie możliwa dzięki współpracy z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu.

Zachęcam serdecznie do przekazania tej informacji swoim bliskim i znajomym. Możliwość zaszczepienia istnieje również dla osób spoza Gminy Powidz.

                                                                               

wójt Gminy Powidz

/-/  Jakub Gwit

 

 

 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW O ZASADACH FUNKCJONOWANIA SZPITALA W SŁUPCY OD 1 CZERWCA 2021 ROKU

Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dniem 1 czerwca 2021 roku przywrócona zostaje organizacja podstawowej działalności szpitala w zakresie funkcjonowania:

 1. Oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego z Blokiem Porodowym i Oddziałem Noworodkowym, Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Chirurgicznego z Blokiem Operacyjnym, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Dziecięcego oraz Izby Przyjęć szpitala, obsługującej powyższe oddziały.
 2. Pracowni diagnostycznych: Zakładu Diagnostyki Obrazowej (USG, KT, RTG, ECHO); Laboratorium (punkt pobrań powraca do budynku głównego) oraz Pracowni Endoskopowej i Pracowni HOLTER’a
 3. Nocnej i Świątecznej Opieki Lekarskiej (powrót gabinetu do lokalizacji w budynku głównym)
 4. Przywrócone numery telefonów zgodnie z wykazem umieszczonym na stronie internetowej szpitala

Wyłączone nadal z ogólnej dostępności i możliwości przyjęć spoza systemu koordynacji COVID pozostają komórki organizacyjne szpitala przeznaczone dla pacjentów zakażonych koronawirusem – Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy wraz z pomieszczeniami Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz dwa pomieszczenia izolatek w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Ze względu na wciąż obowiązujący stan pandemii koronawirusa, nadal obowiązują następujące zasady ogólne:

 1. Obowiązuje wprowadzony Decyzją Wojewody Wielkopolskiego zakaz odwiedzin na terenie całego szpitala.
 2. Na terenie szpitala obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania maseczek, z zakryciem UST i NOSA oraz zachowanie DYSTANSU i dezynfekcja rąk.
 3. Obowiązuje zakaz wstępu na teren szpitala osób z objawami infekcji dróg oddechowych (z wyłączeniem pacjentów zgłaszających się po pomoc medyczną).
 4. Każdy pacjent przyjmowany na oddział szpitalny będzie miał w Izbie Przyjęć wykonywany przy przyjęciu wymaz z testem antygenowym w kierunku czynnego zakażenia koronawirusem. W przypadku pacjentów objawowych co do choroby COVID-19 i ujemnego wyniku testu antygenowego, będzie wykonywany test rtPCR. Dotyczy także przyjęć planowych. W przypadku konieczności oczekiwania na wynik testu rtPCR pacjenci będą przebywać na salach „buforowych” na odpowiednich do schorzenia oddziałach, z zachowaniem zasad izolacji typu C. Wyjątki: Bezobjawowi co do COVID pacjenci wcześniej poddani pełnemu szczepieniu p-w SARS-CoV-2 po upływie 2 tygodni od podania ostatniej dawki. Ozdrowieńcy w okresie 3 miesięcy od zachorowania na COVID-19. Pacjenci bezobjawowi w kierunku COVID posiadający aktualny (nie starszy niż 72 godziny) ujemny wynik dowolnego testu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Testy antygenowe będą także wykonywane u pacjentów objawowych co do COVID-19, zgłaszających się do Zakładu Diagnostyki Obrazowej, przed wykonaniem badania (z uwzględnieniem w/w wyjątków).
 5. Badania obrazowe (USG, KT, ECHO, RTG) oraz badania endoskopowe oraz kardiologiczne wykonywane będą wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu z odpowiednią pracownią dokładnej godziny zgłoszenia/badania.

Koordynator lek. Piotr Czerwiński-Mazur, specjalista chorób wewnętrznych

źródło: www.szpital.slupca.pl

Jest decyzja wojewody. Szpital wraca do regularnej działalności

Słupecki szpital z dniem 1 czerwca br. przestaje być placówką jednoimienną. Wojewoda wielkopolski wydał dziś (25.05.) decyzję dotyczącą znacznej redukcji łóżek „covidowych”, co oznacza de facto, że podmiot leczniczy wraca do swojej pierwotnej działalności.

Z początkiem nowego miesiąca SP ZOZ ma zapewnić 54 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym 4 łóżka intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. Jednocześnie całkowicie „uwolnione” zostają łóżka dla pacjentów na oddziale ginekologiczno-położniczym (15 łóżek) oraz neonatologicznym (7 łóżek). Opieka nad pacjentami zakażonymi przeniesiona zostanie do budynku, w którym znajduje się Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy.

Do końca maja szpital będzie więc jeszcze placówką zakaźną, ale stopniowo pomieszczenia obiektu będą przygotowywane na przyjęcie pacjentów niezakażonych.

Ruszył Punkt Szczepień Powszechnych

Od dzisiaj (11.05.) w budynku przychodni przy ul. Sikorskiego w Słupcy działa Punkt Szczepień Powszechnych. Poczekalnia, pomieszczenie rejestracyjne i gabinet szczepień znajdują się na najniższej kondygnacji, do której prowadzą tablice informacyjne wykonane zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia.

Do punktu najprościej dostać można się drogą dojazdową od strony szpitala. Każdy kto zmierza do punktu szczepień, w pierwszej kolejności natknie się na żołnierza 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którego zadaniem jest kierowanie osób zainteresowanych do odpowiedniego gabinetu. W tym samym budynku znajduje się bowiem, także populacyjny punkt szczepień. Zejście do punktu powszechnego odsłania przed pacjentem ogromną poczekalnię, gdzie wiele osób jednocześnie może oczekiwać na swoją kolej z zachowaniem odpowiedniego dystansu. Obowiązkiem każdego wchodzącego jest dezynfekcja dłoni. Dalej, pacjent przechodzi w kierunku pomieszczenia rejestracyjnego, gdzie sekretarka uzupełnia dane w dokumentach, a następnie kierowany jest do gabinetu szczepień, w którym lekarz kwalifikuje daną osobę do szczepienia.

Słupecki PSP ma zaplanowane na dzisiaj zaszczepienie 180 osób, natomiast w punkcie populacyjnym zabiegowi poddanych zostanie 150 osób. Jest to bardzo dobry wskaźnik wyszczepialności, który z nawiązką wypełnia kryteria nałożone przez NFZ. Gotowość zespołów podkreśla Jadwiga Górska, koordynator ds. szczepień w słupeckim szpitalu, która poinformowała, że zabiegi wykonywane będą nawet w święto Bożego Ciała.  Na najbliższy tydzień Punkt Szczepień Powszechnych w Słupcy otrzymał 630 dawek preparatu Pfizera. Wiadomo jednak, że wkrótce pojawią się także szczepionki Johnson&Johnson. Liczba już dokonanych rejestracji jest na tyle duża, że najbliższe wolne terminy są możliwe po wspomnianym Bożym Ciele.

Cały czas można dokonać rejestracji za pośrednictwem infolinii NFZ pod numer 989 lub wysyłając sms na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie. Można też rejestrować się bezpośrednio w punkcie szczepień.

 

Kontakt do rejestracji punktu szczepień

Numery kontaktowe do rejestracji punktu szczepień przeciw COVID-19:

609-010-917

697-600-378

Rejestracji telefonicznej można dokonać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 – 14:35.


Od 1 maja 2021 r. zmianie ulegają godziny pracy punktu pobrań wymazów w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Punkt czynny będzie w następujących godzinach:

poniedziałki, środy oraz czwartki: godz. 07:00 – 10:00
wtorki oraz piątki: godz. 10:00 – 13:00

godziny pracy punktu w soboty, niedziele oraz święta: 09:00 – 11:00.

Bezpłatna fizjoterapia i rehabilitacja domowa i ambulatoryjna

Szanowni Państwo, jeżeli potrzebujecie fizjoterapii / rehabilitacji, lub macie kogoś kto potrzebuje – Zapisujcie się / Zapraszamy, Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii zaprasza na:

 • BEZPŁATNA Fizjoterapia Domowaw domu u pacjenta !, finansowana przez NFZ – potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty. Pacjenci ze znacznym stopniem niepełnosprawności – przyjmowani są bez kolejki !. Zabiegi realizujemy w Poznaniu i powiecie poznańskim, Kórniku, Swarzędzu, Śremie i powiecie śremskim, Wrześni i powiecie wrzesińskim, Koninie i powiecie konińskim, Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim, Słupcy i powiecie słupeckim, Środzie Wielkopolskiej i powiecie średzkim, Miłosławiu, Grodzisku Wielkopolskim i powiecie grodziskim,
  Dodatkowo dla pacjentów ze Znacznym stopniem niepełnosprawności, realizujemy zabiegi – w Lesznie i powiecie leszczyńskim, Kole i powiecie kolskim, Nowym Tomyślu i powiecie nowotomyskim, Obornikach i powiecie obornickim). Dostępną mamy również Fizjoterapię Domową Prywatną (bez skierowania).

             Zapisy: Fizjoterapia Domowa: tel. 512 046 048,  

Dodatkowo w Ambulatorium w Poznaniu, na ul. Łomżyńska 1, można skorzystać z:

 • BEZPŁATNA Fizjoterapia Ambulatoryjna, finansowana przez NFZ – potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty, Pacjenci ze znacznym stopniem niepełnosprawności – przyjmowani są bez kolejki ! Dostępną mamy również Fizjoterapię Ambulatoryjną Prywatną (bez skierowania),
 • BEZPŁATNA Fizjoterapia Ambulatoryjna, finansowana przez UE – potrzebne jest skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty. Dla kobiet w wieku 50-59 lat, mężczyzn w wieku 50-64 lata, aktywnych zawodowo tj. osoby pracujące, lub pozostające bez zatrudnienia lecz poszukujące pracy i zainteresowane jej podjęciem,
 • BEZPŁATNA Fizjoterapia Ambulatoryjna, Bez skierowania! Bez kolejki ! – dla osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, finansowana przez NFZ.

Wszystkie szczegóły, dla kogo są skierowane poszczególne usługi i potrzebne dane kontaktowe – jak się zapisać, znajdziecie Państwo w ofertach w załączniku, oraz na naszej stronie internetowej: https://wielkopolskiecentrumfizjoterapii.pl/

Zapraszamy też do Polubienia nas na Facebooku, gdzie publikujemy bieżące informacje: https://www.facebook.com/WielkopolskieCentrumFizjoterapii

Kontakt: Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii,

Fizjoterapia Domowa: tel. 512 046 048, 

Fizjoterapia Ambulatoryjna: tel. 692 750 222,

 

Zapraszamy, do zobaczenia 🙂

Wielkopolskie Centrum Fizjoterapii

https://wielkopolskiecentrumfizjoterapii.pl/

 

Fizjoterapia ambulatoryjna – lekki i umiarkowany, bez skierowania

Fizjoterapia ambulatoryjna ze skierowaniem

Fizjoterapia domowa ze skierowaniem