Pierwsi pensjonariusze zamieszkają dziś (01.10.) w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Kopojnie w gm. Zagórów. To jeden z nielicznych w Polsce i pierwszy w Wielkopolsce tego rodzaju ośrodek.

Uroczyste otwarcie placówki odbyło się wczoraj (30.09.) przy udziale wicewojewody wielkopolskiej Anety Niestrawskiej i starosty powiatu słupeckiego Jacka Bartkowiaka.

Centrum powstało w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Kopojnie, który od lat pozostawał niezagospodarowany, spędzając sen z powiek lokalnym włodarzom. Pomysłów na wykorzystanie obiektu było kilka – od szwalni mającej być oddziałem słupeckiego ZAZ-u po ośrodek pobytu wytchnieniowego. Plany ostatecznie nie wypaliły, ale w 2019 r, pojawił się program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne” realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Władze gminy Zagórów postanowiły wykorzystać sprzyjające okoliczności i pozyskały w ramach programu 1 594 437,00 zł na utworzenie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego. Prawie drugie tyle (1 341 428,00 zł) dołożono z gminnego budżetu realizując inwestycję za łączną kwotę 2 935 865,00 zł.

W taki sposób budynek otrzymał drugie życie, a mieszczący się w nim ośrodek świadczył będzie całodobowe usługi opiekuńcze dla 14 osób oraz usługę pobytu dziennego dla 10 uczestników.

„(…) Będzie to placówka, której działalność wytyczy nowe drogi wspierania niepełnosprawności w naszej gminie. Zakładamy i dążyć będziemy do tego, by jej standard stale wzrastał i wpisywał się w standardy nowoczesnych jednostek opiekuńczych otwartych na potrzeby pensjonariuszy i ich rodzin (…)” – mówił podczas otwarcia burmistrz Zagórowa Roman Kulterman.

Ideą tworzenia centrów opiekuńczo-mieszkalnych jest uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego.

Osoby, do których kierowany jest Program, obok różnorodnego wsparcia (m.in. w zakresie potrzeb zdrowotnych, pielęgnacyjnych, zapobiegania wtórnym powikłaniom, stymulowania i rozwijania sprawności ruchowej, kompetencji poznawczych oraz społecznych), będą miały zapewnioną możliwość niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania na miarę swoich potrzeb.

„(…) To kolejny ośrodek w powiecie słupeckim, który obejmie opieką osoby potrzebujące wsparcia w tym osoby z niepełnosprawnościami. Mamy już trzy Domy Pomocy Społecznej, trzy Warsztaty Terapii Zajęciowej, Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową Lądku i Dom Dziecka w Kosewie, który niebawem będziemy przenosić do Strzałkowa, a teraz Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne. Jestem dumny, że Powiat Słupecki jest miejscem, gdzie dba się o potrzeby osób wymagających pomocy (…)” – podkreślał starosta Jacek Bartkowiak.