14 marca 2019 r. kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Elżbieta Kordylewska, podczas uroczystego podsumowania projektu pn. „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą w województwie wielkopolskim, ukierunkowane na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, odebrała Certyfikat udziału Powiatu Słupeckiego w tymże projekcie. Uroczystość odbyła się w sali im. Lubrańskiego Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Z ramienia powiatu słupeckiego w szkoleniu modułowym udział wzięła Elżbieta Kordylewska kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji 325 przedstawicieli ze 107 jednostek samorządu terytorialnego z woj. wielkopolskiego w zakresie zarządzania oświatą, ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, a także wdrożenie planów podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.

Projekt realizowany był przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo Doradcza w Poznaniu, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego.