6 marca br., starostowie naszego powiatu, wójt gm. Strzałkowo, sołtys sołectwa Sierakowo, pracownicy PZD w Słupcy oraz wykonawca spotkali się na nowo oddanym do użytku chodniku w m. Sierakowo, który powstał w ramach przebudowy drogi powiatowej 3040P. Długość chodnika to 437 mb a wartość inwestycji 498.000,01 zł. Środki gm. Strzałkowo 300 tys. zł, natomiast środki powiatowe – 256 tys. zł. Wykonawcą chodnika była firma IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w Ciążeniu.

Starosta Jacek Bartkowiak zaznaczył, że budowa chodnika w Sierakowie jest pierwszą wspólną inwestycją samorządu powiatu i gm. Strzałkowo w nowej kadencji, ale zapewne nie ostatnią. Powiat wywiązuje się z porozumienia zawartego z gm. Strzałkowo, dotyczącego robót inwestycyjno-drogowych w zamian za pełną dotację przeznaczoną na rozbudowę szpitala.

Wójt Dariusz Grzywiński dodał, że jest zadowolony z wykonanej inwestycji i wyraził nadzieję, że będzie ona początkiem współpracy pomiędzy samorządami powiatu i gminy. Zaznaczył, że w ciągu drogi powiatowej ze Strzałkowa, biegnącej m.in. przez Sierakowo, potrzebny jest ciąg rowerowo-pieszy, poprawiający bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie w sezonie wiosenno-letnim, kiedy to ruch turystyczny jest bardzo duży.