Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, wyszli z inicjatywą rozpoczęcia procedury nadania/przywrócenia szkole imienia.

Inicjatorzy tego szczególnego wydarzenia zdecydowali, iż CKZiU zostanie przywrócone imię jakie nosiła szkoła wcześniej.

Odrobina historii:

Zespół Szkół Rolniczych w Strzałkowie (powołanie szkoły – marzec 1977) został przekształcony w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie i od czerwca 1993 r. nosił imię Wincentego Witosa. Od 1 września 2015 r. szkoła została przekształcona w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – zmiana ta tylko zwiększyła atrakcyjność istniejącej już 41 lat placówki. Poszerzona została oferta edukacyjna szkoły.

Obecnie oprócz dziennego technikum (kształcącego w kierunkach: technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik technologii żywności i technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej) i zasadniczej szkoły zawodowej, w szkole prowadzone są także kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych w systemie zaocznym – weekendowym.

Zarówno dzienne technika jak i kursy kwalifikacyjne wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska wiejskiego, z którym nierozerwalnie kojarzona jest postać Wincentego Witosa – działacza ruchu ludowego i trzykrotnego premiera Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym.

Nadanie imienia to proces składający się z wielu etapów, a pierwszym z nich będzie złożenie stosownego wniosku do organu prowadzącego placówkę, którym jest Starostwo Powiatowe w Słupcy.

Główna uroczystość planowana jest na przyszły rok szkolny 2018/2019, najprawdopodobniej  wraz z obchodami Dnia Edukacji Narodowej 2018.