Starosta Jacek Bartkowiak wyraził zgodę na przejście na zdalne nauczanie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, z uwagi na stwierdzony pozytywny wynik w kierunku SARS-CoV-2 u jednej z uczennic klasy IV.

Uczennica klasy IV miała kontakt z uczniami swojej klasy (28 osób) oraz z 10 nauczycielami. Prowadzenie nauczania w trybie stacjonarnym nie jest możliwe z uwagi na objęcie kwarantanną dużej liczby nauczycieli, nie ma możliwości wyznaczenia zastępstw w szkole. Jak poinformował dyrektor szkoły Michał Janiak, wszyscy nauczyciele objęci kwarantanną wyrazili chęć pracy z uczniami w trybie zdalnym.

Zdalne nauczanie w CKZiU w Strzałkowie będzie realizowane w dniach 9-16 października br.