W związku z planowanymi pracami na przejeździe kolejowym – drogowym LK 003 w km 236,198 stacja Strzałkowo na skrzyżowaniu z drogą powiatową 3070P Sokolniki – Strzałkowo w miejscowości Strzałkowo, ul. Marusarza,  informujemy, że w terminie od dnia  24.07.2022 r. od  godz. 21:00  do dnia  25.07.2022 r. do godz. 06:00 w/w przejazd zostanie zamknięty.

Objazd poprowadzony zostanie zgodnie z załączonym schematem.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Nr zatwierdzenia Starosta Slupecki: PZD.DDM.410.69.2022.WS z dnia 12.07.2022r.

Nr opinii GDDKiA w Poznaniu: P/PO.Z-2.4081.329.2022.bm z dnia 29.06.2022r.

Nr opinii KWP w Poznaniu: R.Z.I.5321.1043.2022.LN z dnia 28.06.2022r.

Nr opinii KPP w Słupcy: z dnia 27.06.2022r.

Nr opinii UG Strzałkowo: z dnia 01.07.2022r.