W Starostwie Powiatowym w Słupcy trwa nabór na stanowisko Skarbnika Powiatu. Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym zainteresowani mogli składać swoje aplikacje do 6 września. Trwa procedura wyboru, komisja konkursowa sprawdziła nadesłane aplikacje pod względem formalnym. Do konkursu przystąpiły cztery osoby, wszystkie pozytywnie przeszły pierwszy etap naboru. Są to: Jarosław Bąk, Elżbieta Głowacka, Rafał Piasecki i Ryszard Pilarski.
Po rozmowach kwalifikacyjnych komisja przedstawi propozycje kandydata na wolne stanowisko. Ostatecznie kandydata wybranego przez Starostę Powiatu zaopiniuje Rada Powiatu.