Wzorem lat ubiegłych zapraszamy wszystkich uczestników konkursu i opiekunów z lat poprzednich oraz nowych chętnych do udziału w Wielkim Konkursie Fotograficznym  „Cztery Pory Roku”, edycji na 2023r.

Termin nadsyłania zdjęć do 31 października 2023r.

Formularz zgłoszenia

ogłoszenie o konkursie

regulamin konkursu

Zdjęcia nie muszą być wywołane można je przysłać na elektronicznych nośnikach danych np. CD, DVD.

Można nadsyłać zdjęcia z lat ubiegłych, które nie brały do tej pory udziału w poprzednich edycjach konkursu.

Przedmiotem konkursu są zdjęcia promujące Powiat Słupecki wykonane na terenie powiatu lub parków krajobrazowych: Powidzkiego i Nadwarciańskiego. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: Przyroda, Wydarzenia, Kultura i historia. W każdej kategorii można przesłać maksymalnie 3 zdjęcia. Prace powinny mieć formę elektroniczną na zewnętrznych nośnikach danych (CD, DVD). Zalecany wymiar ok. 3 MB, format jpg, jpeg. Lub odbitek i wysokiej jakości wydruków o rozmiarze od 18×24 cm do ok. 21×30 cm. W przypadku odbitek koniecznie załączyć wersję elektroniczną. Na odwrocie każdej fotografii opisać jej: kategorię, tytuł, imię i nazwisko autora. Do zdjęć należy załączyć zgłoszenie, w którym należy podać: dane adresowe autora zdjęć, tel. kontaktowy, e-mail (jeśli jest), datę urodzenia, kategorię i tytuł zdjęcia, krótki opis (co przedstawia) i miejsce jego wykonania, oświadczenie, że jest się autorem nadesłanych prac i posiada się do nich prawa autorskie, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu i zgodą na zawarte w nim uregulowania (w imieniu osoby nieletniej podpisuje opiekun ustawowy lub prawny). W każdej z kategorii zostanie przyznane pierwsze miejsce oraz wyróżnienia. W ramach istniejących kategorii zostaną przyznane dodatkowe nagrody.

Przewidziane są cenne nagrody o łącznej wartości ok. 3 000 zł.

W skład Jury oceniającej prace wejdą zwycięzcy konkursu z edycji na 2022 rok.

Termin nadsyłania prac do 31 października 2023 roku

(liczy się termin wpłynięcia prac)

Patronat honorowy: Starosta Powiatu Słupeckiego

Współorganizator: Starostwo Powiatowe w Słupcy, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Ponadto dodatkowo konkurs wspierają: Gmina Miejska w Słupcy, Gmina Lądek, Gmina Powidz, Gmina Ostrowite, Gmina Zagórów, Ludowy Bank Spółdzielczy w Strzałkowie,  Spółdzielnia Mleczarska Udziałowców w Strzałkowie, Zakład fotograficzny Foto-Kmieć w Słupcy, Spółka „Konspol Holding” Sp. z o.o., Stowarzyszenie Powidzkiego Parku Krajobrazowego.

Współorganizatorzy wystaw: Starostwo Powiatowe w Słupcy, Biblioteka Publiczna Gminy Strzałkowo, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zagórowie, Miejski Dom Kultury w Słupcy, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego – Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, Dom Kultury w Powidzu,

Zdjęcia należy nadsyłać na adres:                

Słupecka Organizacja Turystyczna,  

Poznańska 18, 62-400 Słupca

z dopiskiem: Wielki Konkurs Fotograficzny „Cztery Pory Roku”, edycja 2023

tel. kontaktowy:  063 2758 631 w godz. 8:00 – 15:00.

Szczegóły wkrótce na stronach Słupeckiej Organizacji Turystycznej: http://slotslupca.pl/., oraz stronie Starostwa Powiatowego w Słupcy https://www.powiat-slupca.pl/.

 

RODO – klauzura.

Jeżeli jesteś osobą, która nie ukończyła 16 lat prosimy o podanie kontaktu do rodzica lub opiekuna prawnego, który wyrazi zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, o ile nie nastąpiło to w korespondencji wcześniejszej.

W związku z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (zwanym „RODO”) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Słupecka Organizacja Turystyczna, ul. Poznańska 18, 62-400 Słupca, http://slotslupca.pl/. Dane osobowe są przetwarzane w celu kontaktu z uczestnikami konkursu oraz możliwości opracowania sprawozdań dla podmiotów kontrolujących prawidłowość działania Słupeckiej Organizacji Turystycznej w zakresie prawa i obrotu środkami finansowymi. Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazywane tylko podmiotom kontrolujących prawidłowość działania Słupeckiej Organizacji Turystycznej w zakresie prawa i obrotu środkami finansowymi. Osoba której dane dotyczą ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów i niniejszego regulaminu. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania po stronie Administratora danych osobowych. Szczegółowe dane o przetwarzaniu danych osobowych zawiera regulamin konkursu przedstawiony na stronie http://slotslupca.pl/.

Paweł Szablewski