Starosta Jacek Bartkowiak oraz Andrzej Bernat, członek Zarządu Powiatu spotkali się dziś z ks. Janem Walczakiem, proboszczem parafii pw. Św. Stanisława w Trąbczynie, aby porozmawiać o możliwości przedłużenia chodnika przy drodze powiatowej. Grunt, na którym mógłby powstać brakujący odcinek należy do trąbczyńskiej parafii. Jego przedłużenie zwiększyłoby bezpieczeństwo pieszych.