Hołd pamięci ofiarom nazistowskiej zagłady oddali dzisiaj (26.01.) w Zagórowie przedstawiciele samorządów powiatowego – starosta Jacek Bartkowiak i gminnego – burmistrz Roman Kulterman z przewodniczącym Rady Gminy Ryszardem Sikorskim, a także szkół, instytucji publicznych, duchowieństwa i mieszkańcy Zagórowa. Po raz szósty obchodzono Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Co roku uroczystość odbywa się w miejscu, w którym przed wojną znajdowała się synagoga. Miasto zamieszkiwało około 600 Żydów, stanowiących ok. 15% ówczesnej populacji Zagórowa. Większość zginęła jesienią 1941 roku w lesie niedaleko Kazimierza Biskupiego na skutek likwidacji zagórowskiego getta. Pamięć o ofiarach i dawnych mieszkańcach podtrzymuje m.in. poprzez coroczną organizację uroczystego apelu, dyrektor Łukasz Parus z Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie. W dzisiejszym wystąpieniu „Pamięć o Holokauście jako lekcja człowieczeństwa” wzywał: „(…) Dla nas żyjących, obowiązkiem jest pamiętać, ale również wyciągać wnioski. Stawiamy sobie niekiedy pytanie, czy ludzkość wyciąga wnioski. Szybko pada odpowiedź przecząca, choćby w kontekście wojen, które były i… niestety, cały czas mają miejsce. To napawa smutkiem (…)”. Zwracał również uwagę na wartości, którym powinniśmy być wierni jak: miłość, przyjaźń, dobro, godność, równość, szacunek, empatia, dialog.

Częścią uroczystego apelu była również wspólna modlitwa Chrześcijan i Żydów za Ofiary Zagłady, którą odmówili: ks. Witold Zieliński, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Zagórowie, pastor Waldemar Wunsz, proboszcz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Koninie i dr Paweł Mazur z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Poznaniu.

Pod tablicą upamiętniającą pomordowanych zagórowskich Żydów złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicze. Apel uświetnił występ muzyczny przygotowany przez Daniela Słowińskiego, nauczyciela miejscowej Szkoły Podstawowej i Zuzannę Wilczyńską z Liceum Ogólnokształcącego ZSOiZ w Zagórowie.