Do gmin powiatu słupeckiego trafią pieniądze z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ale nie do wszystkich.

Po rozstrzygnięciu drugiego naboru w ramach RFIL, którego wyniki poznaliśmy w środę (31.03.), większość powiatowych samorządów ma powody do świętowania. Rekordową kwotę spośród nich przyznano gminie Zagórów (3 200 000 zł), która złożyła wnioski na trzy inwestycje.
Za 800 000 zł z przyznanej puli środków zrealizowana zostanie budowa wewnętrznych instalacji gazowych niskiego ciśnienia (w tym montaż gazowych kotłów kondensacyjnych) w zagórowskim Urzędzie Miasta i Gminy, Ośrodku Zdrowia, Szkole Podstawowej im. M. Okurzałego, Miejskim Przedszkolu Samorządowym oraz GOK-u. Działanie pozwoli na zastąpienie nieefektywnych i uciążliwych dla środowiska istniejących kotłów na paliwo stałe, ekonomicznymi oraz ekologicznymi systemami grzewczymi.

1 000 000 zł z przyznanej dotacji przeznaczone będzie na budowę drogi gminnej 439014P Zagórów – Drzewce. W ramach projektowanej inwestycji, na odcinku długości 1727 m przewiduje się wykonanie jezdni bitumicznej o szer. 5 m, ścieżki rowerowej o szer. 2 m, zjazdów do posesji, oznakowań pionowych i poziomych i wykonanie terenów zieleni. Pas drogowy jest już wyznaczony i zagospodarowany. Na projektowanym odcinku znajduje się nawierzchnia gruntowa. Droga łączy miejscowości Drzewce i Zagórów, stanowi także dojazd do gruntów rolnych. Ponadto łączy się z drogą powiatową 3093P, łączącą gminę z powiatem pleszewskim oraz z drogą powiatową 2900P, łączącą gminę Zagórów z powiatem konińskim.
Droga przebudowywana będzie w istniejącym pasie drogowym z częściowym wykorzystaniem gruntów po kolei wąskotorowej. Droga i związane z nią urządzenia będą miały formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i otaczającego zagospodarowania.
Z kolei 1 400 000 zł zasili budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Oleśnica oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Oleśnica i Zagórów. W ramach inwestycji planowana jest budowa budynku socjalno-technicznego, wiaty na odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, wiaty na kontenery otwarte, wiaty na sprzęt wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, przebudowę sieci wodociągowej i kącik do edukacji ekologicznej.

Tylko nieco mniejszą dotacją może pochwalić się gmina Ostrowite. 3 000 000 zł, które przyznano samorządowi zostanie przeznaczone na dokończenie kompleksowej rozbudowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarze gminy, w szczególności w obszarze terenów letniskowo-wypoczynkowych wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowych.
2 000 000 zł dla gminy Strzałkowo oznacza, że ruszy budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Budynek będzie podzielony na dwie części: sportową z płytą do gry w koszykówkę oraz zaplecze socjalno-techniczne. Sala połączona będzie z istniejącym budynkiem ZS-P poprzez łącznik. Wg planów budynek ma być dwukondygnacyjny z dachem dwuspadowym.

Dotację z RFIL w wysokości 1 300 000 zł otrzymał również Powiat Słupecki, który wnioskowaną kwotę przeznaczy na zakup tomografu komputerowego do diagnostyki obrazowej dla SP ZOZ-u.

Nie wszystkim wnioskodawcom z powiatu udało się otrzymać rządowe pieniądze. Bez dotacji pozostaje Gmina Orchowo oraz Gmina Miejska Słupca, której trzy wnioski zostały odrzucone.