20 sierpnia, w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, pod przewodnictwem wicestarosty Czesława Dykszaka, odbyło się spotkanie robocze dotyczące realizacji zadania pn. „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej Niezgoda-Kochowo” oraz opracowywanego programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oceną wpływu tej inwestycji na środowisko.

Udział w tym ważnym spotkaniu wzięli, m.in.: Beata Leszczyńskaz-ca dyr. Departamentu Dróg Publicznych Ministerstwa Infrastruktury, Marcin Karpiński z-ca dyr. Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania KryzysowegoJerzy Fleming, przedstawiciele z Departamentu Strategii i Planowania MON, przedstawiciele szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk Wojewódzkiego Zarządu Infrastruktury z Poznania oraz dyr. PZD Michał Klotschke, wójt gm. Powidz Jakub Gwit, przedstawiciel gm. Słupca. Zaproszenie przyjęła także Joanna Bielickarealizatorka programu funkcjonalno-użytkowego oraz przedstawiciele firmy KMG z Poznania, która to firma opracowuje ocenę wpływu tejże inwestycji na środowisko.

Ważnym punktem spotkania było przedstawienie przez Joannę Bielicką projektu przebiegu nowej drogi, szczególnie odcinka od Niezgody do Powidza – łącznie ze skrzyżowaniem /rondem/ w Powidzu, gdzie droga ta łączy się z drogą do Strzałkowa. Pani projektant przekazała zakres prac, które są wykonane w przebiegu tej inwestycji.

Odbyła się dyskusja wśród uczestników spotkania, dotycząca przekazania uwag w przedmiotowej sprawie. W większości proponowane kwestie zostały przyjęte do realizacji. W pierwszym etapie budowy drogi Niezgoda-Kochowo będzie ona budowana na bazie istniejącej drogi gruntowej, po istniejącym śladzie. Wiąże się to z mniejszym zakresem wykupu gruntów.

W drugim etapie realizowane będą prace na odcinku drogi od Powidza w stronę m. Smolniki Powidzkie. Będzie on zdecydowanie trudniejszy w realizacji.

W ramach realizowanej inwestycji wybudowana zostanie także ścieżka rowerowa o szerokości 3 metrów z możliwością poruszania się pieszych.