Tylko w tym roku powiat słupecki zrealizował bądź jest w trakcie realizacji 9 inwestycji drogowych. Ich skala jest zróżnicowana pod względem zakresu i kosztów, od z pozoru drobnych, ale niezwykle ważnych realizacji, jak modernizacje przejść dla pieszych po zadania o charakterze strategicznym, jak przebudowa mostu w Lądzie. Każda z nich istotnie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców powiatu.
 
Pozostające jeszcze w toku prace drogowe zostaną w ciągu najbliższych tygodni zakończone, a przebudowywane odcinki dróg oddane do użytku. Zadania, które obecnie dobiegają końca to przebudowa drogi powiatowej na odcinku Lipnica – Kosewo, przebudowa na odcinku Sierakowo – Słomczyce – Piotrowice oraz wspomniany wcześniej most w Lądzie.
Zakończone już tegoroczne inwestycje to odcinki dróg w Mieczownicy i Zagórowie, chodnik w Imielnie i trzy zmodernizowane przejścia dla pieszych w pobliżu szkół. Wszystko to bez uwzględniania realizowanych i ukończonych projektów związanych z drogami obronnymi.
 
Powiatowy Zarząd Dróg przygotował w tym roku również szereg dokumentacji na kolejne inwestycje, których realizacja rozpocznie się w przyszłym roku. Będą to, po części, kolejne etapy rozpoczętych w tym roku działań, jak w przypadku zadania rozbudowy drogi na odcinku Sierakowo – Słomczyce – Piotrowice, którego pierwszy etap niebawem zostanie ukończony. Drugim przykładem jest projekt przebudowy drogi powiatowej Słupca – Zagórów, gdzie w pierwszym etapie zrealizowany został, oddany w ubiegłym roku odcinek Jaroszyn – Ląd. Wykonana dokumentacja obejmuje kolejne etapy tego zadania na odcinkach Słupca – Jaroszyn i Ląd – Zagórów. Ponadto PZD dysponuje projektem przebudowy odcinka drogi powiatowej Powidz – Ostrowo oraz Orchowo – Osówiec. W tym ostatnim przypadku zaawansowanie sięga dużo dalej, bo zakończył się już przetarg na realizację inwestycji. Z drobniejszych zadań wybudowany zostanie również chodnik w Kornatach w gm. Strzałkowo.
 
Środki jakie powiat przeznaczy w bieżącym roku na inwestycje zrealizowane i pozostające w trakcie realizacji (z wymienionych powyżej) wyniosą prawie 24 mln zł.
 
Fot. Michał Klotschke