Zarząd Powiatu Słupeckiego po raz drugi przystępuje do sprzedaży trzech działek stanowiących majątek samorządu. Dwie nieruchomości zlokalizowane są w Piotrowicach, jedna w Kochowie. Pierwszy przetarg ogłoszony 1 czerwca, a zamknięty 12 sierpnia zakończył się wynikiem negatywnym.

Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, jeżeli pierwsze postępowanie nie przyniosło rozstrzygnięcia, w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego zamknięcia, przeprowadza się drugi przetarg. Postępowanie prowadzone będzie w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Sprzedaż dotyczy działek w Piotrowicach o powierzchni 4,1775 ha oraz 3,8517 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są to tereny przeznaczone dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej. Obecnie tereny te są niezagospodarowane z przebiegającą w odległości 200 m siecią wodociągową i energetyczną.

Natomiast nieruchomość w Kochowie składa się z kilku działek o łącznej powierzchni 8,3222 ha. Wchodzi ona w skład Złoża Kruszywa Naturalnego „KOCHOWO”. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są to tereny eksploatacji kruszyw naturalnych i lasów. Na działce znajdują się złoża piasku.

Zarząd Powiatu Słupeckiego zdecydował o sprzedaży zbędnych, z punktu widzenia realizacji zadań samorządu, nieruchomości, aby pozyskać wpływy do budżetu, dzięki którym możliwe będzie finansowanie innych przedsięwzięć. Powiaty, w przeciwieństwie do gmin, nie mają wpływów z tytułu samodzielnych dochodów podatkowych, finansowanie zadań inwestycyjnych mogą realizować wyłącznie poprzez oszczędności lub sprzedaż części majątku.