Pierwszy dzień prestiżowego Ogólnopolskiego Konkursu Akordeonowego, który odbywa się w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Słupcy zakończył się dziś (29.03.) klimatycznym koncertem kwartetu The Other Sound, który w repertuarze proponuje ciekawe koncepcyjnie i brzmieniowo spojrzenie na współczesny jazz.
 
Jutro, drugi dzień zmagań akordeonistów i wieczorna uczta na zakończenie, którą zaserwuje Chopin University Accordion Trio.
Obecność Jacka Bartkowiaka, starosty słupeckiego i radnej Aleksandry Kazuś-Wróblewskiej na dzisiejszym wydarzeniu sprawiła, że nie przeszedł niezauważalnie jubileusz, którego znaczenie dla życia kulturalnego miasta i powiatu słupeckiego trudno przecenić.
 
Tym jubileuszem jest 20 rocznica sprawowania funkcji dyrektora słupeckiej Szkoły Muzycznej przez Cezarego Witlewskiego. Dwie dekady kierowania placówką artystyczną to niezliczona ilość wydarzeń kulturalnych na najwyższym poziomie, setki absolwentów i renoma szkoły, która przyciąga kolejnych uzdolnionych, także spoza powiatu słupeckiego.
 
Starosta i radna Kazuś-Wróblewska wręczyli Cezaremu Witlewskiemu okolicznościowy list, podkreślając codzienny, twórczy wkład w działalność placówki.