Spotkanie pracownika ZUS z nauczycielami w Szkole Podstawowej w Strzałkowie

17 maja 2018 r. (czwartek) w godzinach od  16.00 do 17.00 w  Szkole Podstawowej  w Strzałkowie przy ul. Wyszyńskiego 10, pracownik ZUS omawiać będzie świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli.

Wyjaśnimy Państwu, między innymi:

  • kto może otrzymać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne,
  • jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie,
  • od kiedy powstaje prawo do świadczenia kompensacyjnego,
  • jakie dokumenty należy przedłożyć, aby ubiegać się o świadczenia,
  • czy można jednocześnie pracować i pobierać świadczenie.