INFORMACJA O PRZETARGACH

Zarząd Powiatu Słupeckiego informuje, że dnia 20 kwietnia 2022 r. odbędą się dwa przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Słupeckiego położonych w obrębie Piotrowice, gm. Słupca.

  1. Dla Nieruchomości o numerach działek 100/3 i 599 o łącznej powierzchni 3,8517 ha, KW nr KN1S/00050842/7 cena wywoławcza wynosi 1 342 791,00 zł, a wadium 67 139,55 zł.
  2. Dla Nieruchomości o numerze działki 100/4 o powierzchni 4,1775 ha, KW nr KN1S/00050842/7 cena wywoławcza wynosi 1 660 992,00, a wadium 83 049,60 zł.

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została umieszczona na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Słupcy oraz Urzędu Gminy w Słupcy, a także stronie BIP Starostwa Powiatowego w Słupcy. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu został zamieszony w prasie ogólnokrajowej – Dziennik Gazeta Prawna.

Informacji o przetargu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami (wejście D, pokój nr 4) lub pod numerem tel. 63 275 86 19.