Ze względu na rosnącą liczbę zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w dniu dzisiejszym (14.10) nie został zorganizowany Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej. Nie mniej jednak w uznaniu codziennej pracy nauczycieli i pracowników oświaty starosta i wicestarosta odwiedzili szkoły, dla których powiat słupecki jest organem prowadzącym.

Podczas kameralnych spotkań – w LO Słupca, ZSE Słupca, ZSZ Słupca, SOSW Słupca, PPP Słupca i ZSOiZ Zagórów – wręczone zostały Nagrody Starosty, Listy Gratulacyjne nauczycielom, którzy uzyskali awans zawodowy oraz nauczycielom i pracownikom oświaty uhonorowanym medalami za długoletnią służbę, KEN i WKO.

NAGRODĘ STAROSTY SŁUPECKIEGO za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymali:

Małgorzata Iwanicka – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie

Karolina Rakowicz – dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy

Urszula Radosiewicz – zastępca dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy

Dorota Lewandowska – zastępca dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy

Monika Parus-Orchowska – zastępca dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie

Krystian Deręgowski – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy

Radosław Napierała – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie

Jacek Przydryga – nauczyciel, trener piłki nożnej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Słupcy

Henryka Pińska – nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy

Anna Budnik – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy

Listy Gratulacyjne otrzymali nauczyciele, którzy w mienionym roku szkolnym uzyskali stopień nauczyciela dyplomowanego:

Agnieszka Bagrowska i Tomasz Niemier – nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie

Magdaleny Jakubowskiej i Anna Rajzner – nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy

Ewa Kierzek-Gulczyńskiej – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Słupcy

Monika Wolniakowska – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie

Listy Gratulacyjne otrzymali nauczyciele i pracownicy oświaty uhonorowani medalami za długoletnia służbę, KEN i WKO.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymał Władysław Radliński oraz Leszek Wyszyński – nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy

Medal Srebrny za Długoletnią Służbę otrzymała Bożena Wstawska – księgowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie

Medalem Komisji Edukacji Narodowej wyróżniona została Beata Nawrocka – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie

Nagrodą Wielkopolskiego Kuratora Oświaty wyróżniony został Szymon Nowicki – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy

NAUCZYCIELOM I PRACOWNIKOM OŚWIATY

dziękujemy za wszystkie starania, które wkładacie w wychowanie i edukację młodych ludzi;

wierzymy, że Wasz wysiłek uczyni z nich ludzi mądrych, wrażliwych i dobrych;

życzymy dużo zdrowia, wiele radości, cierpliwości, serca do pracy i satysfakcji z jej efektów,

wdzięcznych uczniów, a wraz z nimi licznych sukcesów edukacyjnych, artystycznych, sportowych …