Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Słupcy świętował dziś (15.10.) Dzień Edukacji Narodowej.

Kadra pedagogiczna i pracownicy niepedagogiczni zostali wyróżnieni przez dyrektor placówki Annę Mydłowską. Życzenia złożył również wicestarosta Czesław Dykszak oraz kierownik Wydziału Oświaty i Promocji starostwa – Anita Kubicka. Uroczystość została uświetniona barwnym występem artystycznym w wykonaniu uczniów i nauczycieli ośrodka.

 Nagrody z okazji DEN w SOSW w Słupcy

               Wyróżnieni nauczyciele:

 1. Dorota Lewandowska
 2. Ewa Kierzek-Gulczyńska               
 3. Joanna Grzempka
 4. Agnieszka Dębska                                           
 5. Katarzyna Siwińska
 6. Marlena Szplet
 7. Izabela Romańska
 8. Magdalena Adamczyk
 9. Magdalena Małysz                                            
 10. Adrian Adamczyk
 11. Anna Stoińska                                           
 12. Anna Błażejewska                                                          
 13. Anna Czajkowska

 Wyróżnieni pracownicy niepedagogiczni:

 1. Barbara Tomczak
 2. Iwona Jarecka
 3. Elżbieta Pirucka
 4. Arleta Jurgielewicz
 5. Barbara Kubaszewska
 6. Ewa Muszyńska-Wiatrowska
 7. Andrzej Janus
 8. Halina Jarząbek
 9. Jadwiga Matyjaszek