W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie odbyła się dziś (14.10.) uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Obchody połączone były z jubileuszem 45-lecia istnienia placówki, której historia rozpoczęła się w 1976 roku.

Początkowo funkcjonowała jako Powiatowa Szkoła Rolnicza, a od 1977 roku jako Zespół Szkół Rolniczych w Strzałkowie. W 2002 r. placówkę przemianowano na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, by w 2015 r., wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska, utworzyć Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, co umożliwiło poszerzenie oferty edukacyjnej.

Podczas dzisiejszej uroczystości nauczycielom przyznano nagrody starosty słupeckiego i dyrektora szkoły.

Nagroda  Starosty Powiatu Słupeckiego:

 • Tadeusz Raczkowski – dyrektor Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy
 • Monika Tykwa – nauczyciel Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy
 • Anna Mydłowska Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Słupcy
 • Monika Majewska nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Słupcy
 • Renata Piotrowska – Woźniak – wicedyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy
 • Arleta Szustakiewicz – wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy
 • Agnieszka Narożna – pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy
 • Magdalena Wojnicz – nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie
 • Joanna Wawrzon – nauczyciel CKZiU w Strzałkowie
 • Monika Wolniakowska – nauczyciel CKZiU w Strzałkowie

Nagroda dyrektora szkoły:

 • Ewa Radlińska
 • Marcin Górski
 • Karolina Kubacka- Jaśkowiak
 • Urszula Ławniczak
 • Anna Kurniewicz
 • Wioletta Kuchcińska
 • Jan Ławniczak

Wszystkim nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi życzymy wszystkiego najlepszego i pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.