W lesie w Osinach k/Zagórowa znajduje się miejsce kaźni Peowiaków. 5 października br. odbyła się w tym miejscu pamięci szczególna uroczystość z udziałem władz samorządowych ze starostą powiatu słupeckiego Mariuszem Rogą na czele, poczty sztandarowe, uczniowie, zuchy i harcerze ze Szkoły Podstawowej w Zagórowie oraz harcerze z WTZ w Michalinowie. Licznie przybyli także członkowie rodzin Peowiaków.   

W programie uroczystości znalazł się wykład Andrzeja Bernata dyr. szkoły Podstawowej im. Michała Okurzałego w Zagórowie pt. „Działalność i losy zagórowskich Peowiaków”.

Wystąpiła także Jadwiga Płócienniczak – córka Peowiaka Edmunda Rydeckiego i synowa Peowiaka Antoniego Płócienniczaka ps. „Topól”.

Modlitwy za pomordowanych wznosili obecni na uroczystości kapłani: ks.kan. Adam Czechorowski – proboszcz zagórowskiej parafii oraz pastor Waldemar Wunsz z parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Męski Chór Quarta z Zagórowa oraz Orkiestra Reprezentacyjna Miasta Zagórów pod dyrekcją kapelmistrza Marcina Skuratowicza.