Dzień Samorządu Terytorialnego to święto, które upamiętnia wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku. Były to pierwsze w pełni wolne i demokratyczne wybory w III RP.

Dzień Samorządu Terytorialnego został uchwalony przez Sejm RP w 2000 roku, na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. Data obchodów to oczywiście 27 maja. W Uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej możemy przeczytać, że idea odbudowy w naszym kraju autentycznego samorządu, utworzenia niezależnych władz terytorialnych była możliwa dopiero po 1989 roku. W odrodzonej Polsce rozpoczął się wtedy proces reformowania ustroju państwa, decentralizacji władzy i stopniowego przekazywania jej w ręce obywateli – wspólnotom terytorialnym.

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni demokratyczne wybory samorządowe do rad gmin i miast, będące równocześnie pierwszymi w pełni wolnymi wyborami po II wojnie światowej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiając święto samorządu terytorialnego wyraził uznanie i szacunek wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego powstania i działalności. Jest to całkiem pokaźne grono: radni, wójtowie gmin, burmistrzowie i prezydenci miast, starostowie i marszałkowie, pracownicy samorządowi, członkowie związków i stowarzyszeń samorządowych.

30 lat samorządności to trzy dekady ogromnej pracy mieszkańców i samorządowców z polskich regionów, miast, miasteczek i wsi, to wielka lekcja samodzielnego decydowania o naszym najbliższym otoczeniu.

Już ponad połowę tego okresu samorządy działają przy wsparciu w postaci funduszy unijnych. Dobre wykorzystanie środków europejskich na poziomie samorządów przekłada się na poprawę standardu życia mieszkańców.

***

Z tej okazji, wszystkim bez wyjątku osobom pracującym na rzecz naszego powiatu oraz przyczyniającym się do propagowania idei samorządności składamy najserdeczniejsze podziękowania za wspólną pracę na rzecz rozwoju naszej Małej Ojczyzny.

Pracownikom Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych powiatu życzymy, aby trud codziennej pracy wynagradzała życzliwość ze strony ludzi oraz świadomość, że Państwa wysiłek zawodowy przyczynia się do rozwoju naszego regionu. Przekazujemy również życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

starosta Jacek Bartkowiak

wicestarosta Czesław Dykszak

przewodniczący Rady Powiatu Piotr Gałan