Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy w listopadzie 2021 r. złożyła wniosek pt. „Wsparcie uczniów Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Słupcy” do Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wnioskowana kwota dofinansowania to 424 972,12 zł. W założeniach wniosku planowane jest doposażenie pracowni szkolnych, realizacja kursów kwalifikacyjnych oraz staży zawodowych.

Instytucja Organizująca Konkurs oceniała projekt merytorycznie i uzyskał on 94,5 punktu i został umieszczony na liście projektów na 29 pozycji na 35 i skierowany do kolejnego etapu – negocjacji. Po etapie negocjacji zapadnie ostateczna decyzja o dofinansowaniu.