15 marca 2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Słupcy przeprowadzono eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.

Jury eliminacji pod przewodnictwem st. kpt. Mariusza Paweli oraz członków komisji; mł. asp. Adama Kruszyńskiego, dh Ireneusza Majewskiego,  dh Szczepana Babacza, dokonała oceny prac pisemnych i ustnych a następnie ustaliła kolejność zajętych miejsc w poszczególnych grupach wiekowych.

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe, klasy I – VI)

 1. Dawid Orchowski            – Szkoła Podstawowa w Lądku
 2. Patryk Ryźlak                   – Szkoła Podstawowa w Koszutach
 3. Kinga Kuczyńska             – Szkoła Podstawowa w Bielsku
 4. Radosław Kujawa            – Szkoła Podstawowa w Ostrowitem
 5. Rozalia Wujczyk               – Szkoła Podstawowa w Strzałkowie

II grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy VII oraz Gimnazja klasy II i III)

 1. Kacper Stróżyk              – Gimnazjum w Lądku
 2. Natalia Paluszyńska     – Niepubliczna Szkoła w Różannie
 3. Michał Górecki              – Szkoła Podstawowa w Strzałkowie
 4. Ewa Wyrozumialska     – Szkoła Podstawowa w Koszutach
 5. Paweł Szymaszek           – Gimnazjum w Ostrowitem

III grupa wiekowa (szkoły Ponadgimnazjalne)

 1. Paulina Wrotecka                  –  Zespół Szkół Ekonomicznych w Słupcy
 2. Wiktor Kieliszak                    – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie
 3. Szymon Michalak                  – Liceum Ogólnokształcące w Słupcy
 4. Przemysław Sikorski              – Zespół Szkół Zawodowych w Słupcy
 5. Anna Nowacka                        – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zagórowie

Finał Powiatowy zaszczycili swoją obecnością: starosta słupecki Mariusz Roga, z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Słupcy st. bryg. Bogdan Kowalski oraz wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Słupcy dh Szczepan Babacz.

Za przygotowanie turnieju odpowiedzialny był zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego mł. kpt. Jerzy Orchowski, jednocześnie Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Słupcy.

Uczestnicy turnieju, którzy wykazali się największą wiedzą w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Słupcy (w tym również upominki i materiały promujące Powiat Słupecki) oraz nagrody rzeczowe od Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Słupcy. Dodatkowe upominki ufundowały: Intermarche Słupca oraz  Ignis-poż Poznań.

Zwycięzcy eliminacji powiatowych: Dawid Orchowski, Kacper Stróżyk oraz Paulina Wrotecka wezmą udział w Finale Wojewódzkim, który odbędzie się 14 kwietnia 2018 r. w Borku Wielkopolskim (powiat  gostyński).

Zwycięzcom gratulujemy !!!

Uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie mieli możliwość zobaczenia DOMEK ZAGROŻEŃ, który znajduje się w słupeckiej Komendzie PSP. Ten mobilny symulator zagrożeń pożarowych domu jednorodzinnego niewątpliwie działa na wyobraźnię i wzbudza zainteresowanie nie tylko najmłodszych. Systematyczne wykorzystywanie tego multimedialnego narzędzia edukacyjnego pozwoli odbiorcom w każdym wieku zrozumieć występujące w bliższym i dalszym otoczeniu zagrożenia, a także to, w jaki sposób im zapobiegać bądź je minimalizować. Właściwa realizacja zagadnień z obszaru prewencji społecznej stanowi szansę na zwiększenie świadomości o zagrożeniu i tym samym zwiększenie bezpieczeństwa. Przy wykorzystaniu w procesie edukacyjnym takich narzędzi, jak mobilne symulatory (dzięki wielotorowości przekazu i oddziaływaniu na wiele kanałów percepcji) możemy wpłynąć na pobudzenie motywacji poznawczej odbiorców, a także na utrwalenie

przekazywanych im informacji. Innymi słowy, jesteśmy w stanie wyposażyć dzieci, młodzież w wiedzę i umiejętności, czyli narzędzia, dzięki którym będą w stanie szybko zareagować w razie zagrożenia zdrowia i życia.