Wyjeżdżając za granicę, warto zabrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) – dokument, który potwierdza nasze prawo do korzystania z opieki medycznej w krajach UE/EFTA na takich samych zasadach, jak osoby ubezpieczone w danym kraju, w placówkach działających w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej, w przypadkach pilnych.

EKUZ nie jest dowodem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia uprawniającym do świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski. Osoba ubezpieczona w NFZ nie może posługiwać się kartą EKUZ w Polsce.

WNIOSEK O EKUZ – zgodnie z procedurą należy składać w Oddziale NFZ, w którym osoba jest zgłoszona do ubezpieczenia, poza osobami, które osobiście podejdą do pracowników obsługi bezpośredniej i na miejscu złożą wniosek o wydanie karty EKUZ i odbiorą kartę „od ręki”- po poprawnej weryfikacji.

Wnioski o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na terenie Wielkopolski można składać:

1) osobiście (lub poprzez osobę upoważnioną.

Obsługa bezpośrednia w Oddziale Wojewódzkim NFZ w Poznaniu ul. Grunwaldzka 158 (parter, Sala Obsługi), Delegaturach WOW NFZ oraz Punktach Obsługi Ubezpieczonych odbywa się codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

W Poznaniu oraz w Delegaturach w poniedziałki do godz. 18:00

Wydawanie biletów z numerem wejścia na Salę Obsługi w Poznaniu kończy się 15 minut przed godziną zamknięcia Oddziału

Adresy w Wielkopolskim OW NFZ:

 • Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu:
  • Poznań, ul. Grunwaldzka 158, parter, Sala Obsługi
 • Delegatury WOW NFZ:
  • Kalisz, ul. Kolegialna 4
  • Konin, ul. Szpitalna 43
  • Leszno, pl. Kościuszki 4
  • Piła, ul. Wojska Polskiego 43
 • Punkty Obsługi Ubezpieczonych:
  • Rawicz, ul. Ignacego Buszy 5
  • Słupca, ul. Traugutta 7
   wejście od ul. Gen. Władysława Sikorskiego

2) Korespondencyjnie (pocztą tradycyjną), pocztą elektroniczną – należy przesyłać podpisane wypełnione w pkt 3 – podając adres zwrotny w celu odesłania wnioski wraz z kompletem stosownej dokumentacją do oddziału NFZ wyłącznie właściwego ze względu na zgłoszenie według miejsca zamieszkania.

Adresy w Wielkopolskim OW NFZ – powyżej

Adresy e-mail:

szczegóły TUTAJ