W najbliższy poniedziałek (04.10.) w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy odbędzie się uroczyste podsumowanie etapu regionalnego i wojewódzkiego XVIII Ogólnopolskiego Konkursu” Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2021”

Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Jego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął prezydent RP Andrzej Duda. W całym kraju do XVIII edycji konkursu zgłoszono 906 gospodarstw indywidualnych prowadzonych przez osoby ubezpieczone w KRUS. W siedemnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 20 tysięcy gospodarstw.

Uroczystość w słupeckim starostwie będzie też okazją do świętowania jubileuszu 30-lecia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.