W auli Zespołu szkół Muzycznych w Słupcy, 8 lutego 2018 r., odbyło się Forum Rolników i Sołtysów Powiatu Słupeckiego, na które przybyło liczne grono rolników, sołtysów i zaproszonych gościu. Głównymi tematami spotkania były kwestie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizacje zadań w lokalnych społecznościach z programu PROW, poprawa wizerunku wsi – program Wielkopolska Odnowa Wsi, czy kwestie zmian w prawie wodnym. Głównym organizatorem forum była Powiatowa Rada Wielkopolskiej Izby Rolniczej we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Słupcy i Urzędem Miasta w Słupcy.

Zaproszenie na to spotkanie przyjęli m.in.: Krzysztof Grabowski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Piotr Walkowski – Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu, Mariusz Roga – starosta słupecki, Michał Pyrzyk – burmistrz miasta Słupcy, wójtowie i burmistrzowie z przewodniczącymi rad z terenu powiatu słupeckiego, sołtysi, rolnicy, Krzysztof Więcek – kierownik inspektoratu w Słupcy Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (zakład w likwidacji), Arkadiusz Błochowiak – dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych (zakład w likwidacji), Andrzej Borowski – prezes Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią, Henryk Matkowski – WODR ZD w Słupcy oraz prelegenci Izabela Mroczek – Dyrektor Departamentu PROW UMWW w Poznaniu, Dominik Bekasiak – kierownik oddziału Wielkopolska Odnowa Wsi UMWW w Poznaniu, Izabela Witkiewicz – Dyrektor Departamentu Gospodarki Mieniem UMWW w Poznaniu, Anita Kubicka – Prezesa Stowarzyszenia Unia Nadwarciańska w Słupcy i Jan Bartczak – Dyrektor Zarządu Zlewni w Kole. Rolnicze forum prowadził Stanisław Plesiński – Przewodniczący Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej w  Słupcy.

W dalszej części spotkania głos zabrali współorganizatorzy oraz zaproszeni goście. W panelu informacyjnym prelegenci przedstawili bardzo ważne kwestie dotyczące spraw rolniczych: – pozyskiwanie środków finansowych przez gminy, sołectwa oraz organizacje pozarządowe z Programu Rozwoju Obszarów Wielskich w 2018 r.; – finansowanie projektów na obszarach wiejskich; – możliwości pozyskiwania środków na rozwój inicjatyw społecznych i gospodarczych; – działanie LEADRE w ramach PROW 2014-2020; – zmiany wynikające z ustawy Prawo wodne oraz sprawy bieżące Wielkopolskiej Izby Rolniczej.