Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych nt. programu grantowego dla gmin województwa wielkopolskiego pn. „Granty 200 tys. zł dla gminy”

Spotkanie odbędą się: Spotkanie odbędzie się w środę 21 sierpnia 2019 rok, godz. 12:00-14:00, w Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie przy ul. Zakładowej 4, sala nr 319 na trzecim piętrze.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedstawicieli gmin, jednostek podległych (np. szkół, bibliotek, domów kultury) oraz organizacji pozarządowych.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną informacje na temat pozyskiwania środków na rozwój gmin:

  • Działanie 3.1 Programu Polska Cyfrowa – Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, projekt pt. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. W ramach tego działania gminy mogą uzyskać granty na przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych dla mieszkańców oraz na zakup sprzętu komputerowego dla szkoły w gminie.
  • Działanie 2.19 Programu Wiedza Edukacja Rozwój – Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, projekt pt. „Liderzy konsultacji społecznych”. Działanie dotyczy przekazywania grantów gminom na przeprowadzenie konsultacji społecznych z zagospodarowania przestrzennego.

 

W celu udziału w spotkaniu prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 63/ 240 85 35, 63/ 249 31 02

 

Wykładowcy: Specjaliści ds. Funduszy Europejskich z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Koninie oraz przedstawiciele Fundacji Rozwoju Gmin Polskich.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Organizator:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

ul. Zakładowa 4, 62-510 Konin

tel. 63 240 85 35, 63 249 31 02

e-mail: konin.fe@wielkopolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.wrpo.wielkopolskie.pl