Gdzie szukać pomocy medycznej w nocy i święta?

Informacja dla pacjentów w sprawie uzyskania pomocy medycznej w ramach świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tzw. „wieczorynek”,

szpitalnych oddziałów ratunkowych – SOR oraz Izb Przyjęć – IP 

http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/7425

Wieczorynki

W razie zachorowania każdy pacjent może skorzystać, po godzinach pracy swojego lekarza rodzinnego, z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Niezależnie od miejsca zamieszkania pacjent wymagający konsultacji lekarskiej czy pielęgniarskiej w godzinach nocnych od godz.18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w weekendy i święta może zgłosić się do dowolnej poradni realizującej ten rodzaj świadczeń w ramach umowy z NFZ. W Wielkopolsce działają 42 placówki.

Przypominamy, że pacjent może skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przede wszystkim w przypadku:

  • nagłego zachorowania
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
  • konieczności zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji.

Z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w zależności od stanu pacjenta, można skorzystać w ambulatorium lub poprzez wizytę domową (szczegóły wizyt domowych niżej, na czerwono).

Wykaz placówek udzielających świadczeń w ramach nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej w Wielkopolsce

 

SOR, IP

Świadczenia realizowane w ramach szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz izbach przyjęć to świadczenia opieki zdrowotnej udzielone w trybie nagłym osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Mogą obejmować również świadczenia, które ze względu na stan zdrowia świadczeniobiorcy wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych z diagnostyką i leczeniem i nie mogą być zrealizowane w tym czasie przez świadczeniodawców z innych rodzajów.

Izby Przyjęć oraz Szpitalne Oddziały Ratunkowe są jednostkami organizacyjnymi szpitali, które przyjmują pacjentów:

  • przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego
  • zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.

Do zadań Izby Przyjęć lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego należy:

  • rejestracja osoby zgłaszającej się z jednoczesną kontrolą uprawnień do korzystania ze świadczeń zdrowotnych
  • objęcie pacjenta doraźną opieką lekarską i pielęgniarską tapeutyczną i diagnostyczną stosownie do stanu zdrowia chorego
  • udzielenie porady i pomocy doraźnej pacjentowi nie zakwalifikowanemu do hospitalizacji
  • przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji.

Udając się do Szpitala, należy zabrać ze sobą dowód tożsamości (np. dowód osobisty). W sytuacji przyjęcia w trybie pilnym brak dokumentu tożsamości nie stanowi przeszkody w przyjęciu do szpitala.

 

Wykaz Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych w Wielkopolsce

http://nfz-poznan.pl/getAttach.php?AttachID=2547&AttachCtrl=875263

Wykaz Izb Przyjęć w Wielkopolsce

http://nfz-poznan.pl/getAttach.php?AttachID=2545&AttachCtrl=453272

Wykaz punków stomatologicznej pomocy doraźnej w Wielkopolsce

http://nfz-poznan.pl/getAttach.php?AttachID=2546&AttachCtrl=288398

 

Pamiętaj!

– W ramach podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i święta nie obowiązuje rejonizacja, jeśli wybieramy się sami do placówki. Pacjenci mogą korzystać z pomocy medycznej w dowolnym miejscu, w każdej z placówek, która podpisała z NFZ umowę na leczenie pacjentów w tym zakresie świadczeń. Natomiast jeśli zamawiamy wizytę do domu (wieczorynki realizują także – w razie potrzeby – wizyty domowe) – dzwonimy do placówki, która znajduje sie najbliżej naszego miejsca zamieszkania.

– jesli podczas wizyty w punkcie nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej lub w Izbie Przyjęć lub w SORze- lekarz stwierdzi niezdolność pacjenta do wykonywania pracy z powodu choroby, wystawia druk L4. Zasadą jest, że takie zaświadczenia wystawia ten lekarz, który fizycznie zbadał pacjenta i na tej podstawie stwierdza, że jest on czasowo z powodu choroby do tej pracy niezdolny. Niedopuszczalnym jest odsyłanie pacjenta do lekarza POZ po tzw. „L4”.

Szczegółowych informacji udzielamy również pod numerem telefonu 800 190 590. Zadzwoń i sprawdź, gdzie masz najbliżej.

Źróło: http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/7425