Miasto Słupca– miasto i gmina w województwie wielkopolskim, w powiecie słupeckim. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa konińskiego. Słupca jest znaczącym historycznie i regionalnie ośrodkiem wschodniej Wielkopolski, położonym na wschód od Poznania. Swój rozwój i znaczenie zawdzięcza między innymi dogodnemu położeniu geograficznemu w centrum Polski.

Gmina Słupca-położona jest we wschodniej części woj. wielkopolskiego, w całości w dorzeczu rzeki Warty, w zlewni rzeki Meszny. Od wschodu, południa i północy gmina otacza miasto Słupcę.

Gmina Strzałkowo– znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta i gminy Słupca. Najstarsze wzmianki o istnieniu miejscowości sięgają 1136 roku .Kiedy w 1815 roku na wschód od Strzałkowa wytyczono granicę rosyjsko-niemiecką, wieś w której znajdowało się przejście graniczne zaczęła się szybko rozwijać.

Gmina Zagórów położona jest w południowej części Powiatu Słupeckiego, na obszarze równinnym na wysokości 80-100 m. n. p.m. Malowniczo ukształtowane obszary z licznymi zakolami , starorzeczami, bagnami i kanałami odwadniającymi , należące do prowincji Niżu Środkowo – Europejskiego w makroregionie Pradoliny Berlińskiej Niziny Południowo – Wielkopolskiej są łatwo dostępne dla turystów .

Gmina Ostrowite-leży na Wysoczyźnie Gnieźnieńskiej, w północnej części powiatu słupeckiego. Od wschodu graniczy z gminą Kleczew, od południowego wschodu z gminą Kazimierz Biskupi, od południa z Słupcą, a od strony zachodniej z Powidzem.

Gmina Powidz -typowo turystyczny charakter posiada obdarzona wspaniałymi darami natury wizytówka Powiatu Słupeckiego jaką jest Gmina Powidz.Atrakcyjnie położona między największymi jeziorami Powiatu Słupeckiego: Jeziorem Powidzkim o powierzchni 1217.37 hektarów i Jeziorem Niedzięgiel o powierzchni 638 hektarów , rok rocznie przyciąga setki turystów- amatorów wypoczynku na łonie natury. Z uwagi na nie skażone środowisko i krajobraz zaliczono Powidz i jego okolice do Powidzkiego Parku Krajobrazowego ustanowionego rozporządzeniem wojewody konińskiego z dnia 16 grudnia 1998 roku.

Gmina Lądek-obszar gminy Lądek usytuowany jest w krainie Wielkich Dolin, w dorzeczu rzeki Warta. Sąsiaduje z miastem i gminą Zagórów, Pyzdry, Golina, gminami: Słupca i Kołaczkowo.

Gmina Orchowo-jest wysuniętą najdalej na północ częścią Powiatu Słupeckiego i jednym z piękniejszych zakątków województwa wielkopolskiego. Bogactwo czystych jezior i wspaniałych lasów przyciąga szczególnie latem wielu turystów nie tylko z Polski. Wielohektarowe lasy to nieodparta pokusa dla myśliwych i zbieraczy owoców runa leśnego.