Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie ponownie skorzystają z projektu „Mobilność uczniów i kadry w ramach sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w programie Erasmus+”.
 
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności poinformowała wczoraj (13.06.) o przyznanym dofinansowaniu, które w przypadku strzałkowskiej placówki, dla której organem prowadzącym jest Powiat Słupecki, wyniesie 53 343 EUR.