Lp.

Nazwa Komisji Stałej

Miejsce i data

posiedzenia

Tematyka posiedzenia

1. Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwo Powiatowe w Słupcy

Sala Herbowa

 

4.08.2020 r.

godz. 1430

 

1.      Zaopiniowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.

2.      Zaopiniowanie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020-2035.

2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Starostwo Powiatowe w Słupcy

Sala Herbowa

 

6.08.2020 r.

godz. 1345

 

1.      Podjęcie decyzji w sprawie petycji złożonej przez mieszkańców Piotrowic gm. Słupca w sprawie budowy w tej miejscowości wieży kratowej telekomunikacyjnej sieci T- Mobile polska S.A.
3. Sesja Rady Powiatu Starostwo Powiatowe w Słupcy

 

6.08.2020 r.

godz. 1430

 

Przewodniczący Rady zwołuje

XXIV sesję Rady Powiatu Słupeckiego

sesja odbędzie się w 6 sierpnia 2020 roku (czwartek) o godzinie 1430 w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20.

Porządek  obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołów:

–  Nr XXII/2020 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 8 czerwca 2020 r.

–  Nr XXIII/2020 z sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 25 czerwca 2020 r.

  1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym.
  2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2020.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2020-2035.
  4. Wolne głosy i wnioski.
  5. Zakończenie obrad.