Lp. Nazwa komisji stałej Miejsce i data posiedzenia Tematyka posiedzenia
1.

Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej

Starostwo Powiatowe w Słupcy

sala „Herbowa”

24.10.2022 r., godz. 740

  1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/122/2019 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022.
2. Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego
i Promocji

Starostwo Powiatowe w Słupcy

sala „Herbowa”

26.10.2022 r., godz. 1400

  1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/122/2019 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu nagród.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2022.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu Słupeckiego na lata 2022 — 2035.
3.

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego

Starostwo Powiatowe w Słupcy

sala „Herbowa”

27.10.2022 r., godz. 1300