Lp.

Nazwa Komisji Stałej

Miejsce i data

posiedzenia

Tematyka posiedzenia

1.

Komisja Rewizyjna

Starostwo Powiatowe

w Słupcy sala nr 25

 ———————
2.

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

 

24.04.2019 r.

godz. 1500

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

– zmiany uchwały budżetowej powiatu słupeckiego na rok 2019 – druk  nr 78.

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2019 – 2035 – druk nr 79.

– określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie   oraz użyczenie aktywów trwałych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – druk nr 80.

– wygaszenia użytkowania na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego, będącej w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy – druk nr 81.

3.

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

 

23.04.2019 r.

godz. 1300

 

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu słupeckiego w 2018 roku – druk nr 62.

2. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu słupeckiego w 2018 roku – druk nr 63.

3. Informacja o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie powiatu słupeckiego w roku 2018 – druk nr 64.

 

4.

Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

 

23.04.2019 r.

godz. 800

 

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

– zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie ul. Pyzderska 75,  62-410 Zagórów – druk nr 65.

– nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, ul. Pyzderska 75,  62 -410 Zagórów – druk nr 66.

– nadania imienia Technikum wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, ul. Pyzderska 75,  62 -410 Zagórów – druk nr 67.

– nadania imienia Branżowej Szkole I stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, ul. Pyzderska 75,                                        62 -410 Zagórów – druk nr 68.

– stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy, Plac Szkolny 1, 62 – 400 Słupca, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy – druk nr 69.

– stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy, ul. Powstańców Wielkopolskich 22, 62 – 400 Słupca, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy – druk nr 70.

– stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Witosa wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, ul. Górna 12, 62 – 420 Strzałkowo, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Witosa wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie – druk nr 71.

– stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Kostaneckich wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, ul. Pyzderska 75, 62- 410 Zagórów, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Braci Kostaneckich wchodzące w skład Zespołu Szkół w Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Zagórowie – druk nr 72.

– stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, ul. Kopernika 11A, 62 -400 Słupca, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. generała Władysława Sikorskiego w Słupcy – druk nr 73.

– stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy, ul. Powstańców Wielkopolskich 22, 62 – 400 Słupca, w pięcioletnie Technikum Nr 1 wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Maksymiliana Jackowskiego w Słupcy – druk nr 74.

– stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum im. Wincentego Witosa wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie, ul. Górna 12, 62 – 420 Strzałkowo, w pięcioletnie Technikum im. Wincentego Witosa wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie – druk nr 75.

– stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum im. Braci Kostaneckich wchodzącego  w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Zagórowie, ul. Pyzderska 75, 62 – 410 Zagórów, w pięcioletnie Technikum im. Braci Kostaneckich wchodzące w skład Zespołu Szkół w Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Zagórowie – druk nr 76.

– stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy, ul. Kopernika 11 A, 62 – 400 Słupca w pięcioletnie Technikum Nr 2 wchodzące w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Gen. Władysława Sikorskiego w Słupcy – druk nr 77.

2. Ponowne rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Słupecki oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2019 – druk nr 54.

5.

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

 

23.04.2019 r.

godz. 1430

 

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu słupeckiego w 2018 roku – druk nr 62.

2. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu słupeckiego w 2018 roku – druk nr 63.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie

– określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słupcy działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – druk nr 80.

– wygaszenia użytkowania na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego, będącej w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy – druk nr 81.

– przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Wsparcia Dziecka i Rodziny w Powiecie Słupeckim na lata 2019 – 2022 – druk nr 82.

4. Rozpatrzenie pisma od Stowarzyszenia „MICHAŁKI” przy Parafii Błogosławionego Michała Kozala Biskupa Męczennika w Słupcy.

 

6.

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego

 

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

Sala Herbowa

 

25.04.2019 r.

godz. 1430